Obvestilo

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras

Povezujejo razvojne vsebine v regiji

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras na zelo raznolikih področjih spodbuja razvoj Primorsko-notranjske regije

avtor teksta: Sergeja Širca
Foto: arhiv RRA Zeleni kras

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras (prej RRA Notranjsko-kraške regije) deluje kot osrednji akter povezovanja razvojnih vsebin v regiji. »RRA stremi k temu, da postane stičišče razvoja na vseh področjih družbenega delovanja v regiji, s poudarkom na podjetništvu. Preko razvojnega načrtovanja in projektov usmerja in soustvarja razvoj regije, hkrati pa s svojim delovanjem prispeva k odpravljanju razvojnih težav in izkoriščanju razvojnih priložnosti regije,« poudarja mag. Boštjan Požar, direktor RRA Zeleni kras.

Leti 2013 in 2014 sta bili predvsem v znamenju priprave Regionalnega razvojnega programa Primorsko-notranjske regije za obdobje 2014-2020 ter regionalnih projektov. »Program je osnova za črpanje sredstev na državnih in evropskih razpisih,« pojasnjuje svetovalka na agenciji Jana Nadoh Bergoč.

RRA tudi sogovornik med državo in občinami

RRA Zeleni kras bo še naprej v pomoč občanom in ustanovam pri pridobivanju sredstev na raznih razpisih, predvsem z brezplačnimi poslovnimi svetovanji, ter pri pripravi poslovnih načrtov in investicijskih programov. Pripravljajo se tudi na vzpostavitev garancijske sheme, v prihodnosti pa nameravajo okrepiti promocijo regijskih podjetij ter v regijo privabiti investitorje.

Velik del pozornosti usmerjajo v pomoč podjetnikom ali posameznikom, ki stopajo na podjetniško pot. Število poslovnih svetovanj se je lani glede na leto prej povečalo, zaradi manjšega števila objavljenih razpisov pa je bilo manj priprav vlog na razpise za zunanje uporabnike. Lani so izvedli 76 svetovanj. »Svetovanci so se na nas večinoma obračali po pomoč in informacije glede ustanovitve novega podjetja, samozaposlitve, ureditve prostora za predelavo kmetijskih pridelkov ali možnih virov za financiranje poslovne ideje,« je povedala svetovalka mag. Alenka Volk.

RRA Zeleni kras v naši regiji izvaja projekt Podjetno v svet podjetništva, ki spodbuja podjetništvo med mladimi brezposelnimi z visoko izobrazbo. V času trajanja projekta se je zaposlilo ali samozaposlilo kar 29 od 50 udeležencev.

Povezujejo štipendiste in podjetja

Nadaljevali so z izvajanjem regionalne štipendijske sheme, ki jo v regiji vodijo že enajsto leto. »V shemo smo vključili vsa velika podjetja v regiji in vrsto srednjih, malih in mikro podjetij, ki se soočajo s pomanjkanjem kadra, predvsem iz deficitarnih poklicev. V zadnjih letih so to predvsem poklici s področja strojništva,« je povedala svetovalka mag. Zdenka Žakelj. V šolskem oziroma študijskem letu 2014/2015 je v shemo vključenih 188 štipendistov in 47 podjetij. 78 štipendistov se je v teh letih tudi že zaposlilo.

Med prioritetami poudarjajo spodbujanje socialnega podjetništva. »Socialno podjetništvo za našo regijo predstavlja veliko priložnost, čeprav v praksi še ni čisto zaživelo,« je povedala svetovalka Martina Erjavec. To skušajo med drugim spremeniti s projektom SocioNet v sklopu programa IPA Slovenija-Hrvaška 2013-2015.

Vedno večji del dejavnosti RRA Zeleni kras predstavlja tudi spodbujanje inovacijske miselnosti najrazličnejših akterjev – v okviru projekta Smart Inno so zato konec leta 2014 pričeli snovati Center za inoviranje in razvoj, ki že izvaja prve naloge. Aktivnosti centra bodo najprej usmerjene v podporo orodjarski panogi, kasneje pa bo svoje delovanje razširil tudi na preostale.

Zeleni kras vse bolj prepoznaven

RRA Zeleni kras spodbuja miselnost o pomenu ohranjanja zdravega okolja. Iščejo možnosti za financiranje okolju prijaznih gospodarskih in ostalih aktivnosti, dejavni pa so tudi pri spodbujanju lokalne oskrbe. Na tem področju sodelujejo s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, lokalno akcijsko skupino (LAS) Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, z Društvom biodinamikov Notranjske in lokalnimi ponudniki.

Svoje dejavnosti usmerjajo tudi v spodbujanje učinkovitejše tržne organiziranosti in prepoznavnosti kakovostne lokalne ponudbe. »Vsako leto izdamo katalog regijskih izdelkov, s katerim promoviramo lokalne ponudnike, ki uporabljajo znamko Zeleni kras. V okviru projekta Z roko v roki do kakovostnih obrokov pa si prizadevamo, da bi javni zavodi za obroke, ki jih pripravljajo, uporabili več lokalnih živil,« je povedala svetovalka Dragica Bratanič.

Agencija odprtih vrat

Kot so raznovrstna področja delovanja RRA Zeleni kras, je raznolika tudi ekipa 11 zaposlenih na agenciji, vsem pa so skupne strokovnost, kompetentnost in izkušnje na področjih, ki jih pokrivajo. Torej ne oklevajte – če potrebujete pomoč na katerem od opisanih področij, se obrnite na RRA Zeleni kras.

PR RRA1
Od 50 udeležencev (na fotografiji udeleženci zadnje skupine z mentoricami) projekta Podjetno v svet podjetništva v naši regiji se jih je 29 zaposlilo ali samozaposlilo.

PR RRA2
RRA Zeleni kras vsako leto izda katalog regijskih izdelkov, s katerim promovirajo lokalne ponudnike, ki uporabljajo znamko Zeleni kras.

PR RRA3
V okviru projekta Z roko v roki do zdravih obrokov skušajo povečati delež lokalnih živil na jedilnikih osnovnih šol in vrtcev v Primorsko-notranjski regiji, tudi s pomočjo delavnic za zaposlene na šolah (na fotografiji delavnica v Ilirski Bistrici).

Ne spreglejte

Narišite nasmeh na parkirišču trgovine Eurospin v Logatcu

Vabimo vas na druženje z dobrodelno noto na parkirišču trgovine Eurospin Logatec v soboto, 25.9.2021 …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja