Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Reševanje problematike Počka na slepem tiru

Postojnski svetniki so na aprilski redni seji osrednjo pozornost namenili obravnavi problematike Počka, ki je bila na pobudo osmih svetnikov že na dnevnem redu izredne seje, a so točko tedaj prestavili na redno. Obravnava te problematike je namreč po odločitvi ustavnega sodišča  nujna, menijo svetniki. Kljub burni razpravi pa konkretnih oz. obvezujočih sklepov na to temo niso sprejeli.

Kot je znano, je ustavno sodišče razveljavilo uredbo o državnem prostorskem načrtu za osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna, saj ta po mnenju sodnikov ni bila sprejeta zakonito. Razveljavitev začne učinkovati čez eno leto, vlada pa ima do takrat čas, da postopek sprejemanja državnega prostorskega načrta izpelje zakonito.

Medtem ko je Zvonko Černač poudaril, da je odločitev ustavnega sodišča za Postojno velika priložnost, ki jo občina  mora izkoristiti, je Branko Milharčič opomnil, da gre za vodovarstveno območje, kjer take dejavnosti ne bi smele biti dovoljene. »Če se osrednje vadbišče ne zapre, se mora obseg dejavnosti omejiti,« je dejal. Več svetnikov je v razpravi spomnilo, da so se občani na posvetovalnem referendumu leta 2000 kar v 70% odločili za zaprtje osrednjega vojaškega vadišča Slovenske vojske, od tedaj pa se je v tej smeri storilo bore malo. Andrej Poljšak je opozoril, da je analiza pokazala štirikratno povečanje svinca, kroma, kadmija niklja in drugih strupenih težkih kovin, čiščenje zemlje pa ni nikjer omenjeno.

Na predlog Zvonka Černača svetniki o predlaganih sklepih niso glasovali, pač pa so se s poročilom samo seznanili in župana zavezali, da v desetih dneh imenuje ekspertno skupino, kjer bodo zastopani predstavniki vseh strank in svetniških skupin OS, ki pripravi strategijo za reševanje problematike Počka. Strategijo  sprejme občinski svet na seji do konca junija 2018.

Svetniki so na seji uvodoma podprli Davida Penka za direktorja podjetja Kovod Postojna v mandatu od 1.9.2018  do 31. 8. 2022. Dosedanji direktor je bil tudi edini kandidat na razpisu za omenjeno mesto. Kadrovsko tematiko so nadaljevali z imenovanjem predstavnikov občine v svete zavodov OŠ Antona Globočnika Postojna, Vrtec Postojna in Glasbena šola Postojna. Zvonko Černač je ob tem zahteval tabelarični pregled strankarske zastopanosti predstavnikov občine v svetih javnih zavodov za tri mandate nazaj, njegov predlog, da se imenovanje predstavnikov preloži, pa ni bil sprejet.

Komisija za priznanja in nazive občine Postojna je  med prispelimi predlogi izbrala tri, in sicer Rada Škerjanca za prejemnika priznanja 23. april,  Inšitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU Postojna in Zavod Znanje, enota Notranjski muzej za Zlato priznanje in pedagoško delavko Suzano Cerkvenik za Srebrno priznanje, ki ga podeljuje župan. Svetniki so vse omenjene predloge podprli.

Občinski svet je sprejel tudi OS sprejel odlok o zaključnem proračunu občine Postojna in se seznanil s poročilom nadzornega odbora za leto 2017.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

V Parku vojaške zgodovine so obeležili stoletje enega najusodnejših mejnikov slovenske zgodovine

Na predvečer 100. obletnice Rapalske pogodbe, ki je bila podpisana 12. novembra 1920,  je Park …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja