Postojnska jama Triglav
Obvestilo
Anton Kranjc Komunala Cerknica
Anton Kranjc Komunala Cerknica

RTV Slovenija naposled objavila popravek obveščanja javnosti

Zaradi objave prispevka o domnevnem prikrivanju onesnaženosti pitne vode na Cerkniškem je Komunala Cerknica zahtevala od  RTV Slovenija, da objavi popravek. Ker slednja tega ni hotela storiti, jo je JP Komunala Cerknica tožila  in tožbo dobila. RTV Slovenija je potem z zamudo po odločbi sodišča popravek objavila dne 6. maja v poročilih ob 19.00. Direktor Komunale Cerknica Anton Kranjc  je prepričan, da je šlo za nekorektno poročanje in poudarja, da je voda na Cerkniškem že več mesecev skladna z vsemi predpisi. Potem ko so lani med drugim prenovili zbirni center, za letos načrtujejo pripravo selitev pretovorne postaje na novo lokacijo v Podskrajnik.

Na začetku letošnjega leta, ko je bila Komunala Cerknica močno na očeh javnosti zaradi domnevno onesnažene vode. Zakaj se je po vašem mnenju to zgodilo, kakšno vodo pijejo prebivalci Cerknice in Loške doline?

Gre za zelo kompleksno vprašanje. Vodooskrbni sistemi na kraškem območju so namreč močno izpostavljeni onesnaženju. Direktor nacionalnega laboratorija je na novinarski konferenci, ki smo jo pripravili po sklopu oddaj, pojasnil, da kar 75 odstotkov slovenskih vodovodov  redno ali občasno klorira vodo, da lahko zagotavlja ustrezno kakovost le-te. Mislim, da je šlo v primeru javnega obveščanja na začetku leta za nekorektno poročanje, kar smo tudi dokazali. Od RTV Slovenija  smo zahtevali objavo popravka, česar pa ta ni hotela storiti, zato smo jo tožili in na sodišču tožbo tudi gladko dobili. RTV Slovenija  je dolžna objaviti popravek.

Kakšno vodo torej pijejo prebivalci Cerknice in Loške doline?

Potrebno je razlikovanje. Odkar so narejene vrtine v Kozariščah, ima Loška dolina brezhiben vodni vir in z njim  v resnici ni nobenih težav. Gre za vrtine v dolomitnem vodonosniku in tam lahko pride do težav le v primeru poškodb ali okvar na omrežju in posledično do onesnaženja, vendar v Loški dolini po letu 2011 ne beležimo težav s pitno vodo. Celotno območje te doline je oskrbovano iz enega vodnega vira, kar zagotavlja boljšo kakovost. V Cerknici pa mamo sedem  vodovodnih sistemov, še več vodnih virov, vsi so kraškega izvora in tu smo ves čas izpostavljeni onesnaženjem. Največji sistem, Cerknica Rakek, denimo, se oskrbuje iz drenažnega zajetja ob Cerkniščici, iz Črne mlake. Ta voda je zelo pogosto onesnažena, zato je tu zgrajena ultrafiltracijska naprava. Vsi sistemi že nekaj mesecev obratujejo ustrezno in je voda ves čas skladna s predpisi, vendar skupina ljudi prek družbenega omrežja Facebook širi dezinformacije, ki gredo občasno prek meja dobrega okusa.

Kdaj je voda onesnažena? Kako to ugotovite?

Z rednimi analizami po programu HACCP. To se je začelo v prehrambni industriji in je bilo preneseno tudi na vodovodne sisteme. Imamo pač določen sistem, kako izvajati analize. Eno je notranji nadzor, ki ga izvaja nacionalni laboratorij, potem pa je tu še državni monitoring, ki ga izvajajo nenapovedano na odvzetih vzorcih.

Kako naj občani ravnajo, če opazijo, da je voda onesnažena?

Pokličejo lahko  dežurno službo in sporočijo svoja opažanja.  Zadnje analize pa so objavljene tudi na spletni strani, ki je bila lani prenovljena.

Na katere dosežke preteklega leta ste najbolj ponosni?

V letu 2016 smo prenovili zbirni center, ki zelo dobro deluje in je dobro obiskan. Delež ločevanja se povečuje.

Zgrajen je bil tudi nov vodohran v Begunjah in dovodni cevovod. V resnici smo šele januarja 2017 usposobili obe klordioksidni napravi v begunjskem sistemu, vendar je bilo vse pripravljeno že 2016.

Kakšni so lanski poslovni rezultati in kaj pomenijo v primerjavi z letom prej?

Obseg poslovanja se je povečal. Če je naša realizacija večja, je to tudi zaradi tega, ker je višja omrežnina. Čeprav gre za prihodek občine, je zabeležen v naših bilancah, vendar to ni najboljši pokazatelj.  Povečali smo dobiček na tržni dejavnosti .

Kakšni izzivi vas čakajo do konca letošnjega leta?

Oskrba s pitno vodo na kraškem območju je že sama po sebi izziv. Skupaj z Občino  Cerknica pa načrtujemo dokončanje obnove glavnega tlačnega cevovoda od črpališča v Cerknici do vodohrana Peščenk. To je cevovod fi 300, kjer so pogoste okvare. Lani smo zamenjali del, ki vodi pod Cerkniščico, letos pa bi želeli projekt dokončati. Začeli bomo tudi projekt selitve pretovorne postaje na novo lokacijo v Podskrajnik, vendar nisem prepričan, da ga bomo v tem letu tudi končali. To pomeni, da bi se mešani komunalni odpadki vozili v Podskrajnik, s čimer bi spremenili tudi način prevoza. Doslej smo ga izvajali s kontejnerji, potem ga bomo s priklopniki. Z enim odvozom bi lahko odpeljali bistveno večje količine.

Še kakšna misel za zaključek?

Oskrba s pitno vodo je zlasti na kraškem območju zelo zahtevna in odgovorna naloga. Neprimerno je, da to dejavnost nekateri posamezniki politizirajo in poskušajo škodovati, ker s tem škodujejo predvsem prebivalcem, ki so porabniki pitne vode.

Besedilo in foto:  Blanka Markovič Kocen

 

 

 

Ne spreglejte

Na Blokah v integrirano dolgotrajno oskrbo starejših

Bloški svetniki so na februarski seji sprejeli 2,5 milijona evrov težak občinski proračun za leto …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja