Obvestilo

Sklepno dejanje tudi za cevovode in objekte na območju občine Postojna

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop, s katerim so v zadnjih dveh letih na območju občin Postojna in Pivka povsem posodobili infrastrukturo, ki zagotavlja kakovostno pitno vodo, je že povsem pri koncu. Zaključena so prvotno načrtovana dela, projekt pa bo v dodatnem letu pridobil z novimi sredstvi še nekoliko večji obseg, kar pomeni obnovo nekaj dodatnih odsekov vodovodnega sistema v obeh občinah.

Po slovesnem odprtju prenovljene vodarne Malni pretekli teden, osrednjega objekta, kjer se vrši črpanje in celovita priprava pitne vode in v projektu predstavlja tako imenovani sklop 3,  je bil s krajšim dogodkom ob vodohranu na Soviču danes uradno sklenjen tudi projektni sklop 1, ki zajema cevovode in objekte na območju občine Postojna. Medtem ko bo sklop 2 oziroma cevovodi in objekti v občini Pivka uradno predani namenu konec oktobra.

»Cevovodi in objekti na območju občine Postojna«

Na območju občine Postojna se je izvedlo hidravlično izboljšavo več kot 26400 metrov cevovodov na naslednjih odsekih: vodarna Malni – vodohran Sovič, vodohran Sovič – regulacijski objekt (RO) Zalog, RO Zalog – Hrašče – Korotan, RO Zalog – Selce. V okviru tega sklopa je  potekala tudi izgradnja nove pretočne celice Mačkovec (s prostornino 150 m3) in regulacijskega objekta Zalog ter rekonstrukcija vodohrana Sovič. Veljavna pogodbena vrednost del tega sklopa znaša 12.719.931,28 EUR brez DDV.

Z odprtjem prenovljenega vodohrana na Soviču sezaokrožena dela sklopa 1

V sklopu projekta »Oskrba s čisto vodo v porečju Ljubljanice« jebil  med drugim v celoti obnovljen obstoječi vodohran na Soviču. Vodohran Sovič ima prostornino 3360 m3. Z vodo se oskrbuje gravitacijsko, in sicer iz pretočne celice Mačkovec, v katero se vodo pod pritiskom črpa iz vodarne Malni. Vodohran Sovič je sestavljen iz osmih vodnih celic. Štiri celice so dolge 40 metrov, z globino štirih 4 in prostornino 640 m3, dve sta dolgi 16 metrov, z globino 4 metrov in prostornino 256 m3, ostali dve pa sta dolgi 16 metrov, z globino 2,4 metrov in prostornino 147 m3. Iz večjih celic se oskrbuje mesto Postojna, iz manjših celic pa odteka voda proti Pivki.

Za potrebe izboljšav varovanja kakovosti pitne vode  in higienskih razmer so v objektu izvedli popolno obnovo sten celic, celovito zamenjali strojno in elektro opremo.

Vsa dela so se izvajala pod strogim varstvenim režimom pitne vode, kajti vodohran je bil v tem času nenehno v funkciji, celice se je saniralo postopoma eno za drugo. Objekt ima tudi nov vhod, z novimi krilnimi zidovi, obnovljena je tudi dostopna cesta. V okviru del sta bila sanirana tudi starejša vodohrana na Soviču (še iz obdobja Avstro-Ogrske in Italije), ki služita za rezervo ob morebitni izpadih dobave vode v vodohran Sovič.

V krajši slovesnosti izpostavljen tudi zgodovinski pomen vzpetine Sovič

V krajšem programu ob odprtju vodohrana Sovič in s tem sklenjenimi deli v okviru sklopa 1, ki je zajemal prenovo in gradnjo cevovodov in treh objektov na območju občine Postojna, sta zbrane nagovorila župan občine Postojna Igor Marentič in direktor podjetja Kovod Postojna, d.o.o. David Penko. Izpostavila sta natančen potek aktivnosti in obseg izvedenih del ter pomen sodelovanja, vloženega truda in nenazadnje razumevanja občanov, ki so v času izvajanja projekta tako rekoč živeli z območji gradbišč in zaporami cest. Zaradi pomembnih in izjemnih zgodovinskih najdb, na katere se je naletelo ob izkopih in prenovi objekta na Soviču, pa je bila posebna pozornost namenjena tudi gostji iz  Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Ernesti Drole, ki je poudarila zgodovinski pomen vzpetine in objekta na Soviču. Vzdušje je ob spremljavi kitarista Silva Čelharja, popestrila domačinka, izvrstna pevka Vita Jordan.

 

 

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja