Obvestilo

Sprejeli so proračun

Občinski svetniki v Loški dolini so že sprejeli proračun za letošnje leto. Ta predvideva skoraj 4,7 milijona evrov prihodkov, medtem ko bodo imeli za milijon evrov več odhodkov. Razliko bodo pokrili s prenosom sredstev iz lanskega leta. Slabo polovico proračuna so namenili za investicije, med katerimi bo največja ureditev obvozne ceste okoli Starega trga, za katero so v proračunu rezervirali milijon evrov. Še nekaj sredstev bo šlo za urejanje komunalne infrastrukture, nadaljevali pa bodo tudi s komasacijo kmetijskih zemljišč v dolini.

Poleg proračuna so svetniki sprejeli še letni program športa in letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti. Potrdili so tudi odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, pri čemer niso sprejeli amandmajev, ki jih je na svetnike naslovila članica občinskega sveta Armida Bavec.

V Loški dolini so februarja sprejeli še osnutka odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in o turistični taksi v občini ter spremembe. V prvi obravnavi so sprejeli spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik. Domačijo z mlinom in žago Bajer so razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena, imenovali pa so tudi člane vaških odborov.

Petra Trček

Ne spreglejte

Varuh človekovih pravic oktobra na Blokah

varuh človekovih pravic Peter Svetina bo v sredo, 12. oktobra, posloval v občini Bloke, kjer …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.