Obvestilo

Tudi pri koheziji je treba varčevati

Bojan Čebela, župan Občine Borovnica, ki je si sijajnimi 63 odstotki volilnih glasov v drugem krogu premagal dosedanjega župana Andreja Ocepka, napoveduje konec slabim praksam pri upravljanju občine. Črpanja evropskih sredstev se namerava lotiti sistemsko. Z Bojanom Čebelo sem se pogovarjala tik pred uradno primopredajo županskih poslov in vtis imam, da bo narekoval oster tempo in od začrtanih ciljev ne bo odstopal.

Volilna kampanja ni bila umazana, pravi novi borovniški župan,ki prednost daje  vsebinam oziroma teži argumentov. Kritičen je do napačno zastavljenih projektov, prevelikega vpliva strokovnjakov, ki se premalo poglobijo vspecifične probleme,  še posebej pa do brezglavega teka za kohezijo. Prepričan je, da je  tudi pri tej treba varčevati.

V kakšnem stanju prevzemate občino?

Nočem ocenjevati, dokler ne dobim prave slike. Izposloval si bom revizijsko oceno. Do katere stopnje bo šla, je odvisno  od samih ugotovitev, a večjih težav ne pričakujem.

Česa se boste najprej lotili?

Brez dvoma kohezije. Dokončati je treba projekte, saj roki tečejo, pogodbene obveze pa je treba  izpolniti. Prelomni rok,  31.  december, je, kar zadeva finance,  obvezujoč. Podaljšanje do leta 2020 pa omogoča drugačne, boljše rešitve.

S kakšno občinsko blagajno razpolagate? Bo sredstev dovolj?

Sodeč po tem, da je bil med samo volilno kampanjo najet kredit v višini okoli dva milijona evrov, mislim, da odlično … (smeh) Ne vem pa, kaj me čaka. Celovitega vpogleda namreč še nimam, saj naslednji teden uradno prevzemam funkcijo. Želim, da se dosedanji župan pripravi na primopredajo, kar doslej ni bila praksa.

Koliko ste doslej spremljali občinsko delo, vodenje občine?

Spremljal sem ga od zunaj, kolikor je bilo dostopno. Sodeloval sem v odboru za gospodarstvo, vendar se ta ni nikoli ukvarjal z vsebino niti je ni imel možnosti spreminjati.

Kakšno koalicijo boste sestavili?

Pravzaprav me koalicija ne zanima.

Na spletu sem opazila zapis, da je Borovnica občina zamujenih priložnosti. Kako to komentirate?

Vsaka vizija, ki meri previsoko, je zame izgubljena priložnost. Izgubljena priložnost je, denimo, vrtec na treh lokacijah.Ne samo zamujena, to je zapravljena priložnost. Če bi vso energijo vložili na eni lokaciji in v smislu racionalizacije delovali tri leta pred potrebo po urgentni uvedbi dodatnega oddelka, potem bi bilo to sistemsko delo, ki bi dalo rezultate.

Kje vidite prednosti majhne občine pred velikimi in katere so morebitne slabosti?

Predvsem pri pridobivanju evropskih sredstev, ker veliki projekti niso več na voljo, če pa so, morajo biti podprti z velikim kapitalom oziroma vložkom lokalne skupnosti. Manjši projekti so praviloma deležni več nepovratnih sredstev. Skratka, pripraviti je treba program za črpanje evropskih sredstev. Lotiti se ga moramo sistemsko.

Preboj bomo opravili z agencijo, ki bo v solastništvu občine. Razbremenili bomo  občinsko upravo, ki se pri črpanju evropskih  sredstev ni izkazala, za razliko od Vrhnike, ki je v preteklem mandatu na tem področju naredila ogromno. Problemov v sami občini in njenem upravljanju je preveč in ljudje morajo dobro poznati razmere na trgu črpanja evropskih sredstev. Včasih je preveč megle pri stvareh, ki bi morale biti povsem jasne.

Borovnica je ena izmed tistih občin, ki so vključene v projekt Čista Ljubljanica. Kako daleč je ta projekt?

V zaključni fazi. Čistilna naprava je pred zagonom, v roku treh mesecev pričakujem njeno 90-odstotno obratovanje.

Kakšno je stanje v občini po nedavnih neurjih?

Večjih težav ni bilo, le vodooskrba je v nekaterih zaselkih nekolikomotena in problematična.

Kako boste sodelovali z občani, mediji in sosednjimi občinami?

Velik poudarek in korenit premik nameravam napraviti pri sodelovanju z ljudmi v vaških odborih. To je pri vseh dosedanjih mandatih zamrlo, zdi pa se mi zelo pomembno, kar se je izkazalo pri kanalizaciji, pri iskanju soglasij, predvsem pri dobri volji vseh, ki bi morali ustvariti vzdušje javnega dobra. Vaški odbori so vedno bolj natančno seznanjeni s stanjem v lastnem okolju, zato bo imelo njihovo mnenje večjo težo pri obravnavah sprotnih problemov.

S sosednjimi oziroma okoliškimi občinami bomo sodelovali glede na obojestranski interes. Govorimo predvsem o občini Vrhnika, od katere smo iz časov, ko smo bili del enotnega sistema občine, podedovali nekatere javne službe. Ni pa rečeno, da so najboljše. Izkoristek bom prevetril, moram pa reči, da na komunalnem področjunismo zadovoljni. Odvoz smeti preplačujemo.Kljub temu, da odpadke skrbno ločujemo in odvoz organiziramo na redkejše termine, so položnice nespremenjene. Problem je tudi  kanalščina. Obračunana je po nekem ključu, ki je meni nerazumljiv. S profitnega stališča mislim prevetriti vse odloke in sisteme, ki dajejo prednost  takemu načinu obračunavanja.

Bi ob koncu še sami želeli kaj dodati?

Samostojna knjižnica. Trenutno sodimo pod Vrhniko, kjer so si že tretjič naredili čudovito okolje. Pri pridobivanju evropskih sredstev so bili ves pretekli mandat izjemno učinkoviti. Tudi sami smo tega sposobni, saj se lahko po tradiciji primerjamo z najstarejšimi knjižnicami in čitalnicami v Sloveniji.

Blanka Markovič Kocen

Foto: C. H.

 

 

Ne spreglejte

S slikarjem Petrom Lazarevićem med ustvarjalnimi sprehodi in portreti

V Jožefovi galeriji Doma Marije in Marte v Logatcu so sinoči odprli pregledno razstavo slikarja …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja