Obvestilo

Ustanovitev visokošolskega zavoda v Postojni vse bliže

Postojnski svetniki so na februarski seji sprejeli pobudo za ustanovitev delovne skupine za pripravo elaborata za ustanovitev visokošolskega zavoda v Postojni, seznanili pa so se tudi s končnimi poročili nadzornega odbora, ki je največ priporočil izdalo Košarkarskemu društvu Postojna.

Tudi 15. redna seja Občinskega sveta Občine Postojna je potekala v osebnih okoliščinah, saj ji je del svetnikov prisostvoval v dvorani GRC Postojna, seveda, ob upoštevanju priporočil NIJZ, nekateri pa so jo spremljali prek videokonferenčne povezave.

Direktorica občinske uprave Marina Rebec je pojasnila, da je preučevanje različnih razvojnih dokumentov pokazalo, da je treba na Postojnskem na področju šolstva narediti korak naprej. »Z ustanovitvijo visokošolskega zavoda bi zmanjšali bi razvojni zaostanek Postojne in regije na področju visokega šolstva, izboljšali izobrazbeno raven, pospešili gospodarski razvoj, zmanjšali odliv maturantov in pripomogli k dvigu kulturne in civilizacijske ravni v regiji,« je dejala Rebčeva. Na vsa ta vprašanja naj bi odgovoril elaborat, za pripravo katerega bo občina imenovala delovno skupino, ta pa bo o svojem delu poročala občinskemu svetu. Gre za regijski projekt, ki bo programsko in znanstveno raziskovalno pomenil dodano vrednost vsem obstoječim izobraževalnim institucijam na Postojnskem in v Primorsko-notranjski regiji. Njegov namen je, da se regija nadgradi z znanjem ljudi in odpravi manjko kadra, nalaga pa ji tudi zagotavljanje novih delovnih mest. Elaborat naj bi bil pripravljen v šestih mesecih, visokošolski zavod pa ustanovljen v dobrih dveh letih. »Pričakujemo, da bodo pobudo s »pismom o podpori« ustanovitve in razvoja visokega šolstva v Postojni podprli različni deležniki s področja gospodarstva, izobraževanja, znanstveno-raziskovalne sfere, javnih in zasebnih zavodov Za »pismo o podpori« bomo zaprosili tudi sosednje občine,« je dejala direktorica občinske uprave.

Mag. Mojca Vadnov, predsednica Nadzornega odbora Občine Postojna, je ob predstavitvi končnih poročil uvodoma poudarila, da je KS Hrašče predložila zgledno urejeno dokumentacijo in ji nadzorni odbor ni izdal nobenih priporočil, Občina Postojna pa posluje skladno z zakonom, koncesnine so plačane v rokih in namensko porabljene. Več nepravilnosti poslovanja so  ugotovili pri Košarkarskem društvu Postojna, ki so mu izdali največ, pet priporočil. »Nadzorni odbor ne more z gotovostjo trditi, da so bila javna sredstva gospodarno porabljena,« je dejala Vadnovova in izpostavila nepregledne poslovne knjige in gotovinsko  poslovanje. Marjana Nagodeta je v razpravi zanimalo, kako se izogniti kopičenju neplačanih najemnin, kar pa – kot je dejala Vadnovova – ni bil predmet nadzora, Stanko Markovčič pa je menil, da so bila priporočila Košarkarskemu društvu Postojna preblaga in bi bilo treba financiranje iz javnih sredstev začasno ustaviti.

Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja