Obvestilo

V cerkniškem proračunu 2024 največ poudarka vzdrževanju in obnovi vodovodnega sistema

Cerkniški svetniki so včeraj  potrdili 17,6 milijona evrov težak proračun. Z zadolžitvijo v višini 1,6 milijona in presežki iz prejšnjih let bo proračun uravnotežen, poudarja cerkniški župan Marko Rupar, ki v pogovoru za Novice z Notranjske naniza najpomembnejše investicije v letu 2024, spregovori pa tudi o socialni in demografski sliki občine, zaposlitvenih možnostih ter begunski problematiki.

Leto 2023 se izteka, med ključnimi mejniki tega leta v občini Cerknica župan Rupar navaja izgradnjo prizidka in energetsko sanacijo zdravstvenega doma, to je investicija v višini 2,3 mio, ki bo zaključena v januarju. »Trenutno se montira fotovoltaika, tako da bomo praktično energetsko neodvisni. V sklopu te investicije je bila narejena pediatrija kot poseben oddelek z ločenim vhodom. Spodaj imamo podkleteno za vsa službena vozila, uredili smo kurilnico na biomaso, ki bo ogrevala tako zdravstveni dom  kot vrtec,« pojasnjuje sogovornik. »Ne pozabimo obnove vodovodnih sistemov v višini 400.000 evrov. Dolenja vas je bila v celoti obnovljena, začenja se tudi obnova v Dolenjem Jezeru, pravkar se bo končala obnova v Ivanjem selu, najbolj kritične odseke pa smo obnovili že v letošnjem letu.«

Druga, še večja investicija pa je 6,3 milijona evrov vreden zaključek kanalizacijskega omrežja Selšček – Begunje, nadaljevanje v Cerknici in nato priključek na čistilno napravo Dolenja vas. Kot pove župan, je zaključek investicije predviden v začetku prihodnjega leta, tako da da se bodo v aprilu predvidoma že začeli priklopi uporabnikov na sistem  fekalne kanalizacije. Manjše, a prav tako pomembne investicije Občina Cerknica načrtuje na področju športne infrastrukture, pa otroška igrišča, avtobusna postajališča …

Solidna socialna slika

Socialna slika občine je po županovih besedah solidna, zaenkrat ni večjih problemov. »Kar zadeva stanovanja, jih tisti, ki jih potrebujejo, dobijo, saj ima občina 120 neprofitnih stanovanj. Večina najemnikov ima sicer pogodbe za nedoločen dan, ampak kljub temu se nekatera  izpraznijo, tako da iskalci, ki potrebujejo stanovanje, le-tega dobijo. Celo taki primeri so, da nekateri dobijo odločbo, pa stanovanje odklonijo, kar pomeni, da imajo stanovanjski problem verjetno rešen,« pravi sogovornik, ki se pohvali tudi z nizko stopnjo brezposelnosti v občini. Ta je namreč bistveno nižja, kot je povprečje v Sloveniji. »Mi imamo povprečje 3,4% v Sloveniji pa je 4,8. V naši industrijski coni je kar nekaj različnih podjetij, ki na veliko zaposlujejo, tako navadne delavce kot tudi strokovne, in lahko rečem, da imajo celo težave z delavci. Nekaj pa se jih tudi vozi v Ljubljano, Postojno pa do Ajdovščine, ker ljudje iščejo boljše plačane službe, oz. da bodo karierno lahko napredovali.«

Begunska problematika: naval je pričakovati spomladi

Kot vemo, so nekatere družine pred časom sprejele begunce iz Ukrajine, s katerimi, kot pravi župan, ni bilo nobenih težav, večinoma so se zelo dobro vključili v našo družbo. Problem pa so ilegalni migranti, ki prihajajo v valovih s hrvaške strani, iz Prezida, in gredo potem proti Italiji.  »To je zaznano, čeprav policija noče priznati, pa je glede na odvržena oblačila in opremo razvidno, da je ta zgodba še vedno živa. A kakšnih težav, kriminalnih dejanj zaenkrat še ni. V zimskem času prehod naših hribov sicer ni primeren, spomladi pa je pričakovati večji naval in je težave, če policija ne bo ustrezno ukrepala.«

Demografska struktura Cerknice je spodbudna, mlade družine so se naselile v te stanovanjske soseske, tu je kar nekaj mladih tudi iz drugih krajev. »Tisti pa, ki si želijo karierno napredovanje, pa že po končanem šolanju ostanejo v Ljubljani ali pa gredo celo v tujino, kar ni redek primer. Podobno velja za vso Slovenijo,« pravi župan.

Velik korak naprej v varovanju okolja

Večjih okoljskih problemov v Cerknici ne zaznavajo, kajti velikih onesnaževalcev v industriji nimajo, problem odpadnih voda pa uspešno rešujejo. »Lahko rečem, da smo v zadnjih 12 letih naredili kar velik korak naprej, kar se tiče varovanja okolja. Naredili smo moderno čistilno napravo v Dolenji vasi, 12.000 populacijskih enot, na katero je priklopljena kar cela Cerknica, zdaj bosta še Begunje in Selšček, v naslednjih letih se bo priključilo še Dolenje Jezero, v celoti smo s kanalizacijo in čistilno napravo opremili Rakek in nanjo priključili tudi  del Slivic. Trenutno delamo na gradbenem dovoljenju še za Ivanje selo in Unec. S tem smo aglomeracije, za katere smo dolžni po odločbi ministrstva za okolje, izpolnili, je pa težava v tem, da se manjše aglomeracije, pod 2000 PE, ne financirajo iz kohezije. Kljub temu da smo kot skupnost občin večkrat apelirali na ministrstvo, naj to uredbo spremenijo, ostajajo neomajni. Moramo pa vedeti, da ima mnogo občin majhne kapacitete, nimajo pa denarja in iz proračuna ne morejo narediti ničesar. V Cerknici večinoma delamo iz proračuna, le na projektu Begunje-Selšček smo dobili odločbo oz. podpisano pogodbo za milijon evrov nepovratnih sredstev iz Načrta odpornost in okrevanje. Tega denarja sicer še nismo prejeli, ampak zahtevek je dan in računamo, da bi ga dobili v začetku prihodnjega leta.«

Proračunske želje in potrebe usklajene

Kot pove župan, so v občinskem svetu opravili drugo branje proračuna, pred tem pa se je  sestal z vsemi vodji svetniških skupin, » … tako da smo uskladili vse njihove želje in potrebe. Nekako smo našli skupni jezik in prišli do višine proračuna 17,6 milijona evrov. To je kar velik proračun, od tega se bomo zadolžili za 1,6 milijona, nekaj pa bomo dobili še iz presežkov iz preteklih let, da je proračun uravnotežen.« Postavko o vzdrževanju in obnovi vodovodnega sistema so v skladu z dogovorom s svetniškimi  skupinami povečali s 30.000 na 660.000 evrov, » … saj si želimo, da bi čimprej obnovili še vse ostale kritične vodovode oz. cevovode.«  Vode imajo namreč na Cerkniškem dovolj, težava pa je zaradi izgub. Nekateri vodovodni sistemi so stari 50, 60, celo prek 100 let. »Imamo celo nekaj vodov iz časov Marije Terezije!« pove župan. Veliko večino najhujših primerov so že obnovili, a imajo še vedno težave z okvarami, »… tako da računamo, da bomo v naslednjih dveh letih vse kritične primere obnovili in zgradili še kak vodohran. »Določeni imamo tudi že dve lokaciji za dodatni, rezervni vodni vir. Naredili bomo dve vrtini, eno v naslednjem letu, drugo v 2025,« napoveduje Marko Rupar.

V občinskem svetu našli skupni jezik

»Čeprav je bila koalicija sklenjena proti meni, torej koalicija deset svetnikov proti mojim devetim, smo v občinskem svetu našli skupni jezik,« delo občinskega sveta komentira Rupar.« Po evforiji kadrovanja, ko je prišla na oblast ta koalicija, je postalo jasno, da bo le sodelovanje tako z mano kot županom kot  drugimi svetniki rodilo sadove in ne bo  težav niti s sprejemanjem niti z izvrševanjem proračuna. Seveda so nekatere želje nerealne, roki so jasni, dejstvo pa je, da se cene dvigujejo, projekti pa se tudi zaradi samih vrednosti oddaljujejo. In svetniki se morajo zavedati, da odgovarjajo za napredek občine. Kar se zadeva sodelovanje, sem optimist, je pa res, da veliko časa izgubiš za dogovarjanje, razlaganje, sklepanje kompromisov, ampak to je pač politika in nimam težav z dogovarjanjem in poslušanjem drugih.«

Katere bodo glavne investicije občine Cerknica v l. 2024?

»Poleg fekalne  kanalizacije in obnove kanalizacije z vso infrastrukturo v Dolenjem Jezeru v višini 1,7 milijonov še obnova vodovodnih sistemov v višini 660.000 evrov. Predvidena je tudi obnova rojstne hiše Frana Gerbiče v višini 300.000, pomembni so tudi športni objekti, predvideni imamo kar dve igrišči v naseljih Sv Vid in Bločice, v Cerknici bomo naredili kolo park, tako da je na tej postavki tudi dobrih 550.000 evrov. To so največje investicije, morate pa računati, da gre od celotnega proračuna 17,6 milijona za obvezne naloge občine 10,6 milijona. Proračun je torej investicijsko naravnan, kolikor je možno, zato smo vzeli tudi 1,6 milijona evrov kredita, da bomo lahko uresničili zadane cilje. Dolgoročno načrtujemo še gradnjo 6- do 7-oddelčnega vrtca na Rakeku, dokončanje pa je odvisno tudi od situacije na državnem nivoju. Ali bo šla povprečnina na realni nivo ali bomo dobili kakšne dodatne razpise … pogrešam razpise na šolstvu, premalo denarja je tudi na športnih objektih,« pojasnjuje cerkniški župan.

Čim več sodelovanja in poslušanja v letu 2024

Občanom Cerknice in sodelavcem župan Marko Rupar želi vse dobro in čimveč sodelovanja ter poslušanja drug drugega, iskanja kompromisov … Ko enkrat zapreš vrata pred sosedom ali v neki skupnosti, potem jih je težko odpreti. Upam, da bodo ljudje bolj razumevajoči, da ne bo na tapeti toliko sebičnosti in neke gole tekmovalnosti, ki ne prinese dolgoročnih rezultatov.«

Blanka Markovič Kocen

Foto: Tine Šubic

 

 

 

Ne spreglejte

V Cerknici so pokopali pusta

Na pepelnično sredo, tokrat ravno na valentinovo, dan zaljubljencev, se je v Cerknici zgodilo še …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja