Obvestilo

V gradbeništvu veljata znanje in delo

V gradbeništvu se vedno bolj zavedajo pasti (ne)poznavanja obveznosti in pravic posameznih udeležencev pri graditvi objektov. Ključno je dobro poznati in določiti morebitne spremembe pri izvedbi projektov, saj je tu zakonodaja najobsežnejša. Rdeča nit strokovnega srečanja gradbincev, ki ga je sredi aprila pripravila Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec (OOZ Logatec) v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (OZS), je bilo predavanje strokovnjakinje s področja izvajanja del na gradbenih objektih Aleksandre Velkovrh.

Predavateljica je podrobno predstavila vidike obveznosti in pravic udeležencev. Za vsak odmik od načrta ali od pogodbenih del mora izvajalec imeti pisno soglasje investitorja, odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika. Brez soglasja investitorja izvajalec ne more zahtevati plačila povečanega obsega del. Naročnik ima namreč  pravico spremeniti projektno dokumentacijo. To je le eno od področij (ne)urejenih razmerij na terenu, s katerimi se soočajo udeleženci pri graditvi objektov in kjer morata svojo vlogo dobro opraviti tudi projektant in nadzornik, v primeru zahtevnih objektov pa še revident.

OOPZ Logatec-predavanje2

 »Logatec je uspešno povezal 40 gradbincev iz vse Slovenije, ki so pridobili koristne vsebine s področja gradbeništva in sorodnih dejavnosti. Tovrstna srečanja krepijo dejavnost sekcij in bodo na logaški zbornici postala tradicionalna«, je obljubil predsednik OOZ Logatec Bogdan Oblak ter v uvodu izpostavil pomembnost novih investicij, ki bi spodbudile slovensko gradbeništvo ter prispevale h gospodarski rasti. Ker pa morajo vsi izvajalci poleg strokovnega izvajanja svojega dela poznati in izpolnjevati splošna pravila pri gradnji objektov, smo osrednjo temo tokratnega srečanja namenili prav temu.

Vse več domačih gradbincev pa svoje storitve opravlja tudi čez mejo. Svetovalka na OZS Zdenka Bedekovič je predstavila čezmejno poslovanje, predvsem v Italiji in na Hrvaškem, kjer največ dela opravijo gradbinci z zahodne Slovenije. Na eni strani je dokumentacija za delo v tujini, na drugi pa še tista, ki jo potrebujemo za delavce. Opozorila je, da so posamezne dejavnosti regulirane, zahtevane so prijave pri pristojnih organih, priskrbeti je treba številna potrdila in dokazila. Na primer kot zanimivost, v Italiji mora vsak delavec nositi priponko z osebno fotografijo, osebnimi podatki in podatki o naročniku del.

Nekaj mitov o dolgotrajnosti postopkov pridobitve gradbenih in uporabnih dovoljenj pa je iz prve roke razbila Helena Mihevc, vodja oddelka za okolje in prostor, kmetijstvo in gospodarstvo na Upravni enoti Logatec. Slediti je treba zakonu o graditvi objektov, uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (v določenih primerih gradbeno dovoljenje ni potrebno) in upoštevati občinski (podrobnejši) prostorski načrt posameznih občin. Sprememba namembnosti objektov brez gradbenega dovoljenja je na primer dovoljena v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah ali pa če iz gostinske spremenimo v upravno pisarniško dejavnost.

Novo pridobljena znanja o pripravi gradnje, izvedbi gradnje in predaji objekta tokratnega srečanja je povzel predsednik sekcije logaških gradbincev Peter Oblak. Njegova sekcija se bo še naprej borila za izboljšanje pogojev na trgu za oživitev gradbeništva ter uspešno povezovala več kot 70 članov v Logatcu.

mag. Dejan Šraml

Foto: Peter Oblak

OOPZ Logatec-predavanje3 OOPZ Logatec-predavanje4

 

 

Ne spreglejte

Pustno dopoldne na Čebeletališču

Cerkniški kulturni dom, osrednje prizorišče Pusta, ki ga v Cerknici pišejo z veliko začetnico, je …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja