Obvestilo

V Logatcu nočejo na slabše

Ministrstvo za zdravje je pred prvomajskimi prazniki objavilo nov pravilnik o službi nujne medicinske pomoči.

Sistem nujne pomoči, ki sedaj deluje dobro, naj bi se po novem korenito spremenil v celi državi.

Do 22.  Maja  2105 poteka javna razprava o predlogu pravilnika. Občani in strokovnjaki, torej vsi, ki jih ta tema zanima, smo vabljeni, da podamo mnenja na predlagani pravilnik.

 Ker gre za korenite spremembe trenutnega sistema tako strokovno, organizacijsko kot finančno Andrea Turk Šverko, vodja NMP ZD Logatec, bralcem Novic z Notranjske podaja nekaj misli.

Pravilnik ureja le preskrbo treh odstotkov letno obavnavanih pacientov v nujni medicinski pomoči (tudi tem pacientom bi se na območju ZD Logatec dostopnost do urgentnega zdravnika poslabšala), poslabšuje pa se preskrbljenost za ostalih 97% pacientov po vsej državi.

Po sedanjem sistemu je prvi posredovalec zdravnik, po novem bo prvi posredovalec laik brez medicinske izobrazbe (prostovoljec).

Z uvajanjem urgentnih centrov se povprečni odzivni čas v vsej zdržavi podaljšuje z 12 na 20 min. Po novem se pričakuje manjši odzivni delež uspešnih reanimacij z zdajšnjih 60% na 20%.

Pravilnik ne omenja, kako bo poskrbljeno za nujno medicinsko pomoč otrok.

V predlaganem pravilniku o nujni medicinski pomoči zdravniki ZD Logatec, ki delamo tudi NMP, vidimo rušenje našega dolgoletnega truda, da bi vsem krajanom zagotovili čim krajše dostopne čase in dvajsetletni korak nazaj, ko smo pri nas še imeli stalno pripravljenost.

Na predlagani pravilnik o NMP ne moremo pristati, saj nimamo niti pravilnika o dispečerski službi, pravilnika o NMP na smučiščih, pravilnika o helikopterski NMP in pravilnika o neprekinjenem zdravstvenem varstvu. Tako ostaja veliko stvari še nedorečenih.

V ZD Logatec se nam zdi smiselno, da se dobro delujoč sistem NMP na primarni ravni ohrani v sedanji obliki. Spremeniti ga je  dopustno le na bolje takrat, ko bodo zagotovljeni kadrovski in finančni pogoji za to.

Da bi bil predlagani pravilnik lahko sprejet, predlagamo predvsem njegov bistven popravek, ki se nanaša na Logatec.

Predlagamo, da se v Logatcu zagotovi SUC (v nadaljevanju: satelitski urgentni center) kot edina primerna oblika nudenja NMP državljanom na tem območju.

ZD Logatec trenutno nudi NMP občanom Logatca v obliki 1B enote.

SUC v Logatcu se tako zdravnikom, medicinskim sestram in reševalcem kot vodstvu ZD Logatec ter ustanoviteljici Zdravstvenega doma zdi edina sprejemljiva oblika organizacije NMP na tem območju.

Trenutna organizacija  našega dela v NMP  že ustreza opredelitvam SUC iz zgoraj navedenega predloga pravilnika o službi NMP. Za postavitev SUC imamo že ta trenutek kadre, znanje in potrebno opremo.

Le SUC v ZD Logatec lahko zagotovi 20-minutni dostopni čas do akutno obolelih. ZD Logatec je od Ljubljane oddaljen 30 km, odročni zaselki pa tudi več kot 50 km, kar v praksi predstavlja 20-30 minut vožnje od ZD Logatec do kraja dogodka in pogosto več kot uro vožnje s terena do Ljubljane, kamor naš ZD gravitira. Tako se nam tudi ne zdi smiselna priklučitev pod SUC Postojna, saj se tudi v prihodnje predvideva zdravljenje kritično bolnih v UKC v Ljubljani.

Katerikoli drug način organizacije NMP v tem delu Slovenije bi dostopni čas povečal na več kot eno uro. Tako bi krajane Logatca izpostavili nesprejemljivemu tveganju za zdravje in življenje. Hkrati to pomeni tudi kršenje temeljnega ustavnega načela enakosti med državljani.

Trenutna postavitev 1 B enote NMP službe pomeni 24-urno dostopnost zdravnika vse dni v letu.

Ukinitev dežurne službe s stalno prisotnostjo zdravnika pomeni za Logatec hudo nazadovanje tako z vidika varovanja zdravja in kvalitete življenja občanov.

V današnjem času zaposleni, vodstvo in ustanoviteljica ZD Logatec niti za hip nismo pripravljeni pristajati na zmanjšano dostopnost zdravnika in zmanjšano organizacijo NMP v naši občini. V zadnjih nekaj letih se je kraj zelo razvil, povečalo se je priseljevanje mladih družin, narasla je rodnost, odprla sta se dva domova za starejše, povečali in obnovili smo zdravstveni dom. Občina ima veliko površino, hkati pa pokrivamo tudi dobršen del primorske avtoceste, po kateri poteka promet 24 ur dnevno, vse dni v letu.

Napredovala je stroka v družinski medicini in z njo tesno povezana stroka urgentne medicine.

Morebitna ukinitev dežurstva in ukinitev stalne dostopnosti zdravnika je tako ustavno, logistično in strokovno- organizacisko neutemeljena in nesprejemljiva. Poleg neposrednih učinkov na zdravje in preživetje krajanov bi to lahko pomenilo tudi strokovni propad celotnega Zdravstvenega doma Logatec.

Z ukinitvijo dežurne službe in zmanjšanjem strokovnih pristojnosti v okviru NMP Logatec bi le-ta nedvomno ponovno postal nezanimivo delovno mesto za ambiciozne, sposobne in kraju predane mlade ljudi, ki znajo medicino in se zavedajo nevarnosti umetne delitve dela na urgenco in neurgenco v perifernem zdravstvenem domu. Ljudi, ki jih Logatec še kako potrebuje. Tako bi kraj izgubil mnogo več kot le urgenco.

SUC V Logatcu se nam tako zdi edina razumna rešitev.

Andrea Turk Šverko, vodja NMP ZD Logatec

Foto: B. M. K.

 

 

Ne spreglejte

Bliža se Furmanski praznik v Postojni!

V organizaciji Turističnega društva Postojna bo v nedeljo, 7. julija 2024, v Parku Postojnska jama …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja