Obvestilo

V Pivki nadaljujejo z lani začetimi investicijami

V luči praznika Občine Pivka je župan Robert Smrdelj na novinarski konferenci med drugim orisal aktualno stanje v občini in predstavil letošnje najpomembnejše investicije.

Zadnje tedne je tako kot povsod tudi v Pivki zaznamovala epidemije koronavirusa, v kateri so se po županovem mnenju še posebej odlikovali štab civilne zaščite s pravočasnim odzivom, učinkovitostjo in prodornostjo, Regijski štab CZ pod vodstvom Sandija Curka, izpostavil pa je tudi širše angažiranje šivanja zaščitnih mask. »Pivčani in Pivčanke so sešili prek 3000 mask in jih razdelili občanom v ključnih trenutkih, zato ima ta akcija veliko dodano vrednost,« je poudaril Smrdelj. Pohvalil je tudi vaške skupnosti, ki so jih vključili glede na izkazani interes, pomagali pa so predvsem starejšim.

Na občinskem svetu so sprejeli ukrepe za lajšanje posledic epidemije, med njimi oprostitev plačil najemnin za prostore v lasti občine, nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  in odvoza odpadkov za čas prenehanja dejavnosti. Župan Smrdelj je izrazil veselje nad povečanjem povprečnine za občine kot pomembne za delovanje lokalne skupnosti.

Obnova mostu Suhorje po  načrtih

Med letošnjimi investicijami je kot najzahtevnejšo izpostavil obnovo mostu Suhorje prek reke Reke, ki se je začela že lani in bila čez zimo prekinjena. V začetku letošnjega marca so  obstoječo povozno konstrukcijo porušili in trenutno intenzivno potekajo dela za novo voziščno ploščo, katere betoniranje je predvideno konec maja. Skupna ocenjena vrednost investicije gradenj, nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu znaša 545.000 evrov z DDV. Po županovem mnenju naj zamud pri izvedbi del ne bi bilo.

Infrastruktura Selce

Gradnja vodovoda in kanalizacije Selce sodi v sklop velikega projekta Čista Ljubljanica, katerega namen je zagotovitev bolj učinkovite uporabe strateško pomembne pitne vode. V tem času se ravno zaključujejo dela na infrastrukturi v Selcah, kjer se poleg hidravlične izboljšave vodovoda obnavlja še meteorno in fekalno kanalizacijo, na delih, kjer ni bilo izvedeno, pa tudi optično omrežje in gradbena dela za elektro instalacije ter javno razsvetljavo. Sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije in zagotavljanje lastnega deleža bo občina zagotovila iz koncesijske dajatve Postojnske jame d. d. Skupna ocenjena vrednost investicije do dokončanja gradnje v Selcah znaša 1.248.335 evrov brez DDV. Ocenjena vrednost sofinanciranja znaša 615.100 evrov.

Varneje po cesti Zagorje – Bač

V Zagorju bodo predvidoma do septembra rekonstruirali lokalno cesto Zagorje–Bač, gradili avtobusna postajališča in komunalno infrastrukturo. Izvajalec je z deli začel že januarja letos. Zgradili bodo priključek lokalne ceste  na regionalno cesto R2 404, razširili cesto in izvedli tamponski del ter asfaltne plasti, zgradili pa bodo tudi pločnik  in cestno razsvetljavo. »Konec maja je predvideno asfaltiranje lokalne ceste Zagorje – Bač. V grobem asfaltu je že izvedeno avtobusno postajališče – smer Pivka, trenutno se izvajajo dela tudi na avtobusnem postajališču – smer Ilirska Bistrica ter izvedba kamnite zložbe na brežini na LC Zagorje – Bač.  Vrednost projekta znaša 750.000 €,« je povedal župan. »Pri projektu sodeluje Ministrstvo RS za obrambo kot sofinancer 80-odstotnega deleža investicije; ostalo pa bo pokrila Občina Pivka iz lastnih virov, koncesijske dajatve Postojnska jama d. d. ter iz Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Pivka v omrežju kolesarskih poti

Občina Pivka se je poleg občin Postojna, Ilirska Bistrica, Divača in Hrpelje-Kozina vključila v projekt Omrežje kolesarskih povezav v Primorsko-notranjski in Obalno-kraški regiji. Obravnavano investicijo prijavlja v Dogovor za razvoj regij. Trasa kolesarskih poti bo povezovala  odsek od  občinske meje z občino Postojna do Snežniške ceste. Nekateri odseki povezave bodo potekali po obstoječih delih kolesarske steze. Trasa  se bo začela na občinski meji in bo potekala do kolesarske povezave Selce – Petelinje. Odsek bo potekal po lokalnih poteh, gradbena dela tu niso predvidena, pač pa postavitev opreme s potrebno prometno signalizacijo in označitvijo kolesarske poti. Poleg tega  se bo izvedla tudi navezava kolesarske poti na Prečno ulico v Pivki  preko centra Pivke, po Tovarniški in Radohovi poti do Snežniške ceste. Tu bodo potrebna gradbena dela. Na novo se gradi kolesarsko stezo od stadiona mimo centra do Tovarniške ceste. Od tu dalje bo kolesarska steza potekala po obstoječih lokalnih cestah. Predvidena je postavitev opreme s potrebno prometno signalizacijo in označitvijo kolesarske poti. Zaključek del je predviden v letu 2021.

Širitev IOC Neverke

V letu 2018 je Občina Pivka odkupila približno tri hektare dodatnih zemljišč za potrebe širitve IOC Neverke. V sklopu širitve cone bosta zgrajena komunalna infrastruktura in podjetniški inkubator za proizvodne dejavnosti. Sofinanciranje projekta zagotavlja Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo. Celotna ocenjena vrednost naložbe znaša 3.741.355 evrov.

Na odkupljenih parcela bosta najprej zgrajeni dovozna cesta in vsa potrebna komunalna infrastruktura, nato pa bodo zemljišča na voljo zasebnim investitorjem, ki so za nove kapacitete že izkazali izjemen interes. Začetek del je predviden v letu 2020, ocenjena vrednost teh pa znaša 1.350.000 evrov, pri čemer je delež sofinanciranja 1.100.000 evrov.

Poleg ureditve komunalne infrastrukture bo v IOC Neverke zgrajen še podjetniški inkubator za proizvodne dejavnosti. Postal bo del regijskega mrežnega inkubatorja, ki ima že sedaj prostore v Postojni in Pivki. Ti so zdaj na obeh lokacijah namenjeni izvajanju pisarniških dejavnosti, v novem inkubatorju pa bo mogoče izvajanje proizvodnih dejavnosti. Ocenjena vrednost del znaša 2.4 milijona evrov, pri čemer znaša delež sofinanciranja nekaj manj kot dva milijona evrov.

Nenazadnje je pivški župan med pomembnejšimi investicijami izpostavil še ureditev Centra za velike zveri ter projekt toplotne izolacije Krpanovega doma. »Letos načrtujemo še prekritje strehe Kulturnega doma Juršče in nadaljevanje projekta doma za starejše v Pivki,« je še dejal.

Blanka Markovič Kocen

Foto: arhiv občine

 

Most Suhorje
Infrastruktura Selce
Kolesarske povezave
Preplastitve lokalnih cest
Izvedba avtobusnega postajališča in pločnika ob regionalni cesti R2 404 Ilirska Bistrica – Pivka.

Ne spreglejte

Našo regijo bogati 13 obetavnih podjetniških zgodb

DIATONIČNE HARMONIKE IZ LIPOVEGA LESA IN POBEG V TROPSKI GOZD STA LETOŠNJI ZMAGOVALNI POSLOVNI IDEJI …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja