Postojnska jama Triglav
Obvestilo

V Šolskem centru Postojna že dvanajstič podelili diplome

Pretekli teden so v sejni dvorani Šolskega centra Postojna že dvanajstič svečano podelili diplome 46-im študentom Višje strokovne šole Postojna, ki so uspešno zaključili dveletni študij in si pridobili višjo strokovno izobrazbo, in sicer 10 diplomantom programa poslovni sekretar, 29 inženirjem strojništva ter 7 inženirjem gozdarstva in lovstva.

Višja strokovna šola Postojna letos obeležuje petnajsto obletnico svojega delovanja.  V študijskem letu 2017/2018 je na višjo šolo vpisanih 256 rednih in izrednih študentov, 26 v program poslovni sekretar, 179 v program strojništvo ter 51 študentov v program gozdarstvo in lovstvo.

Do danes je diplomiralo skupaj 628 študentov: 359 študentov programa poslovni sekretar, 205 študentov programa strojništvo ter 64 študentov programa gozdarstvo in lovstvo.

Nekaj pomembnejših  aktivnosti šole v  preteklem letu in cilji za prihodnost:

  • Naši študenti uspešno sodelujejo na različnih natečajih.

Diplomant programa Strojništvo je osvojil zlato priznanje za najboljšo diplomsko nalogo na natečaju za v okviru Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije 2017 na Otočcu.

Postojnski študenti so  bili najboljši v kategoriji Creo Manufacturing – CNC obdelava na državnem nagradnem natečaju iz modeliranja Audax a najboljše projekte (zlata in bronasta nagrada).

V novembru 2017 so na Šolskem centru Postojna v sodelovanju z Ustvarjalnikom  izvedli Startup weekend, ki so se ga udeležili tudi študenti naše Višje strokovne  šole. Nagrado za najboljši izdelek je prejel tim pod vodstvom študenta 2. letnika programa strojništvo, ki je razvijal »Connect box« .

  • Priprava in izvedba izobraževanja za podjetja v regiji: Kakovost dela in izdelave

V skladu s postavljeno vizijo šole, da postane regijsko višješolsko središče z bogato ponudbo različnih programov in oblik izobraževanja za gospodarstvo v regiji ter na ta način zadosti potrebam in pričakovanjem okolja, ter na pobudo regijskega gospodarstva, smo v letu 2017/2018 skupaj s slovenskimi strokovnjaki s področja kakovosti pripravili in sedaj izvajamo 20-urno izobraževanje za podjetja v regiji s skupnim naslovom: Kakovost dela in izdelave.

Razvojno možnost vidimo v pripravi programov izobraževanj, ki bi diplomantom omogočile poglobljen študij področja, ki je zanimivo za podjetja in študente.

  • Izvedba Evalvacije diplomantov o zadovoljstvu in zaposljivosti v letu 2018

Evalvacije diplomantov se izvajajo periodično, in sicer vsake 4 leta. Do sedaj so diplomanti izkazovali visoko stopnjo zadovoljstva s šolo. V prejšnjem obdobju je bila tudi zaposljivost diplomantov visoka. Potrebno je nadaljnje spremljanje diplomantov in ugotavljanja stanja na trgu dela saj se razmere zelo spreminjajo.  Marca 2018 smo diplomante zadnjih petih študijskih let povabili k sodelovanju in izvedbi ankete o njihovem zadovoljstvu in zaposljivosti.

  • Veliko pridobitev za Višjo strokovno šolo pomeni postavitev in vzpostavitev delovanja Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij v okviru Šolskega centra Postojna. Namenjen je višji usposobljenosti študentov na področju orodjarstva, CNC tehnologij ter avtomatizacije in robotike ter podjetjem za usposabljanje, dokvalifikacije in prekvalifikacije svojih zaposlenih.
  • Šola aktivno sodeluje v projektih Skupnosti višjih strokovnih šol, in sicer v projektu Sodelovanje višjih strokovnih šol pri razvoju programov za izpopolnjevanje s ciljem pospešitve prenove programov in razvoj programov za izpopolnjevanje ter v projektu Menedžment merjena in upravljanja praktičnega izobraževanja s ciljem analize stanja organizacije in izvedbe pri višjih strokovnih šolah v Sloveniji.
  • Višja strokovna šola namenja veliko pozornosti usposabljanju študentov za podjetništvo. V ta namen bo šola organizirala delavnice in srečanja naših študentov z zunanjimi predavatelji in strokovnjaki na tem področju. Omenjena usposabljanja bodo na voljo Kariernemu centru in Klubu diplomantov naše šole.
  • Kot dodatno ponudbo šole ponujamo tudi orodja za E-izobraževanja za podjetja za namen izvedbe E-izobraževanj o specifičnih in aktualnih vsebinah za svoje zaposlene.
  • Glede na informacije vpisne službe o številu prijav za vpis za študijsko leto 20018/19, je vpis na vseh treh programih po zaključenem 1. prijavnem roku v skladu s pričakovanji. S prvo prijavo je prijavljenih 88 strojnikov, 12 je prijav za program gozdarstvo in lovstvo ter 14 prijav za program poslovni sekretar. Za izredni študij se kandidati praviloma odločajo bolj v jesenskih rokih. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se lahko na prosta mesta lahko prijavijo v prijavnem roku od 27. do 31. avgusta 2018.

Ravnateljica Višje strokovne šole

Nada Vadnov

Ne spreglejte

Cerknica: s Poletnim večerom v praznik državnosti

Na predvečer dneva državnosti je v Cerknici že enaidvajsetič potekal Poletni večer. Godbi Cerknica je …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja