Obvestilo

Ydria Motors za zdrava delovna mesta

Ydria Motors d.o.o. je podpornik »Iniciative za zdrava delovna mesta. Gre za pobudo Gospodarske zbornice Slovenije za spodbujanje in krepitev strateškega partnerstva slovenskih delodajalcev na področju zdravih delovnih mest.

»Pobuda glede Memoranduma Iniciativa za zdrava delovna mesta je nastala na podlagi priporočil Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu v okviru kampanje Zdravo delovno okolje – partnerstvo za preprečevanje tveganj 2012 – 2013. Iniciativa predstavlja predvsem strateško partnerstvo slovenskih delodajalcev na področju zdravih delovnih mest. Iniciativa za zdrava delovna mesta je nastala v okviru Projekta »Promocija zdravja – Zdravi od glave do pet« na podlagi praks doma in v tujini,« pojasnjuje Igor Knez, namestnik direktorja za zakonodajo s področja gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

S spremembo načina vodenja k boljšemu zdravju in zmanjšanju odsotnosti

Kot pravi Knez, se projekt osredotoča na spremembo načina vodenja, kar  bo prispevalo k boljšemu zdravju zaposlenih in zmanjševanju odsotnosti ter z neposrednim učinkom na zmanjševanje stroškov delodajalcev in ZZZS.  »Način vodenja zelo pomembno vpliva na vzdušje, odnose, organizacijsko kulturo in vedenje v organizaciji.  Pomembno je, da se zaposleni počutijo spoštovane in opažene ter da lahko zadovoljujejo različne potrebe, ki so,  ob dobrem vodenju, v določenem delu skladne s potrebami organizacije. Tak način vodenja zagotavlja zaposlenim občutek varnosti in pripadnosti, kar odločilno vpliva na dobro počutje in zdravje zaposlenih. Vodje kot nosilci organizacijske kulture lahko širijo spremembe šele takrat ko sami verjamejo vanje, zato je pomembno da sami, na osebni ravni  verjamejo v celostni pristop k zdravju in njegovo promocijo na delovnem mestu.«

Za čim večje število podpornikov

Iniciativa torej  spodbuja sodelovanje, krepi povezovanje med različnimi deležniki (vodstvo, zaposleni in posredno poslovni partnerji). K Iniciativi za zdrava delovna mesta so najprej (v avgustu 2015) pristopili Ambasadorji zdravih delovnih mest, od takrat pa si na GZS prizadevajo, da bi k Iniciativi pristopilo čim večje število slovenskih delodajalcev in prepoznalo njene koristi.

»Odziv podjetij na Iniciativo je po vsebini odličen. V okviru le-te imajo podjetja tudi priložnost, da se v svojem lokalnem in širšem okolju predstavijo kot »zdravju prijazno podjetje« in svojo vlogo ter aktivnosti krepijo. Seveda pa si želimo in stremimo, da bi bilo podpornikov Iniciative čim več,« še dodaja sogovornik.

Zdravi zaposleni so cilj vsake organizacije, ne glede na to, ali je organizacija majhna ali velika. Tega se ozaveščeni in skrbni delodajalci zelo zavedajo, saj je od tega odvisna konkurenčna prednost podjetja. Pomemben del predstavlja promocija zdravja v podjetju, v okviru katere lahko zaposlene ozaveščamo in izobražujemo o bolj zdravem načinu življenja.

“V Ydrii Motors d.o.o. vodimo program promocije zdravja od leta 2010, torej že pred sprejetjem zakonskih obvez. Program sprejmemo na vsaki dve leti, vsebuje pa aktivnosti, ki spodbujajo zaposlene k zdravemu načinu življenja. Pa ne samo to, poslužujemo se načela, da je potrebno vsako delovno mesto (v proizvodnji na stroju) ergonomsko oblikovati, saj ima to velik vpliv na zdravstvene težave, ki se pojavijo pri zaposlenih zaradi stalno ponavljajočih gibov. Stalno sodelujemo z medicino dela.

Sicer pa smo si za dveletno obdobje zadali dva glavna cilja:

  1. večja ozaveščenost zaposlenih za zdravo življenje in vpliv telesne vadbe ter pravilne prehrane na njihovo počutje, samopodobo in aktivno življenje;
  2. zmanjšanje stroškov povezanih z zdravstveno odsotnostjo.

Da bi torej lahko dosegli cilje, je treba stalno izvajati določene aktivnosti.

Da bi bili čim bolj aktivni (saj bo treba gledati tudi na to, da se delovna doba stalno daljša in bo potrebna dobra fizična pripravljenost), smo leta 2012 ustanovili Športno društvo Ydria Motors d.o.o., katerega namen je organizirati, spodbujati in uresničevati skupne interese in aktivnosti na področju športne rekreacije, v posameznih primerih pa tudi tekmovalnega športa. Danes šteje društvo preko 90 članov. Društvo sestavljajo tekaška, nogometna, pohodna in kolesarska sekcija. Poleg tega nudimo, po subvencionirani ceni,  zaposlenim in ožjim družinskim članom možnost koriščenja finesa, savn, badmintona,…..Torej, možnosti je kar veliko,” sporočajo iz podjetja.

 

Blanka Markovič Kocen

Foto: arhiv YM in GZS

Ydria Motors-iniciativa GZS

 

 

Ne spreglejte

Pohod – izziv za gibalno ovirane osebe

V soboto, 25.05.2024, bo od 10h naprej potekal pohod za gibalno ovirane osebe. Izpred Ekomuzeja Pivških presihajočih …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja