Obvestilo

Z e-odpadki v ulične zbiralnike!

Včeraj je bila v Cerknici posebna predaja infrastrukture za še delujoče in nedelujoče aparate, na kateri so predstavniki podpisali posebne listine o predaji. Družba ZEOS, d.o.o. in JP Komunala Cerknica d.o.o. sta že novembra 2021 na nekatere ekološke otoke postavila v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj 5 uličnih zbiralnikov za oddajo nedelujočih e-naprav in odpadnih baterij. V sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom Še sem uporaben pa sta omenjeni organizaciji postavili na Zbirni center Cerknica skupaj s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o. poseben kotiček za oddajo še delujočih aparatov. Oba projekta sta sofinancirana s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

 E-odpadki in sivo-zeleni ulični zbiralniki

 Družba ZEOS, d.o.o. je največja slovenska shema, ki v imenu proizvajalcev izvaja zbiranje e-odpadkov, odpadnih baterij in odpadnih nagrobnih sveč. Zbrane tovrstne odpadke predaja v postopek nadaljnje obdelave. E-odpadki sodijo v posebno skupino in ne med mešane komunalne odpadke. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri, prav tako pa ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne. Problematični so še posebej mali aparati in odpadne baterije, saj zaradi svoje velikosti velikokrat končajo prav v mešanih odpadkih ali celo na divjih odlagališčih.

Gospodinjstva so ključnega pomena za boljše ravnanje s tovrstnimi odpadki in ravno zato se na novo postavljeni ulični zbiralniki nahajajo na frekventnih lokacijah in v neposredni bližini zbiralnikov za druge odpadne frakcije in tako predstavljajo primerne lokacije za oddajo tovrstnih odpadkov, ki so občanom na dosegu. Life projekt Gospodarjenje z e-odpadki zato nagovarja še posebej vsa slovenska gospodinjstva k skrbnemu ravnanju s starimi aparati in baterijami.

Ulični zbiralniki so postavljeni na naslednjih lokacijah ekoloških otokov: v Cerknici (UNEC EO na parkirnem prostoru pri pokopališču ob transformatorju, RAKEK EO na parkirišču nasproti cerkve pri hišni številki 29, GRAHOVO EO pri hišni številki 83A, CERKNICA EO križišče Brestove in Primšarjeve ceste pri večstanovanjskem objektu Primšarjeva 19) in v Loški dolini (STARI TRG EO na parkirišču nasproti Mtehnične trgovine, Cesta Notranjskega odreda 20). V času od njihove postavitve se je v njih zbralo že slabih 700 kg malih e-odpadkov in odpadnih baterij. Lokacije uličnih zbiralnikov najdete na spletnem zemljevidu na www.zeos.si.

 V zbiralnike lahko oddate male gospodinjske aparate (električne mešalnike, likalnike, tehtnice, ure, grelnike vode, ožemalnike, opekače kruha …), prenosne baterije in akumulatorje, elektronske igrače, računalniško opremo in zabavno elektroniko (mobilne telefone, računalnike, tiskalnike, zvočnike, kalkulatorje, polnilce, fotoaparate, slušalke …) in drugo malo opremo in orodje (sušilnike, električna orodja, brivnike, svetilke …).

V ulične zbiralnike ne sodijo TV in monitorji ter sijalke, saj se lahko razbijejo. Le-te se lahko odda v trgovinah z električno in elektronsko opremo (zeleni koti), v okviru lokalnega mobilnega zbiranja ali na zbirne centre. Prav tako v ulične zbiralnike ne sodijo kakršnikoli drugi odpadki.

 Kotiček za oddajo še delujočih aparatov

 V družbi ZEOS, d.o.o. ocenjujejo, da se med zbranimi e-odpadki nahaja še 1-2 % delujočih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala, hkrati pa se zavedajo, da se v Evropski uniji in s tem tudi v Sloveniji pripravljajo zakonodajne spremembe na področju ravnanja z rabljenimi izdelki, ki vodijo v krožno gospodarstvo. Zato želijo še uporabne delujoče aparate preusmeriti iz tega najhitreje naraščujočega toka odpadkov.

Projekt Life Spodbujamo e-krožno spodbuja krožno gospodarstvo na področju e-opreme ter poudarja okoljski in socialni vidik ohranjanja in podaljševanja življenjske dobe aparatov. Med drugim v sklopu projekta postavljajo kotičke za oddajo še delujočih aparatov po vsej Sloveniji, ki bodo te aparate, ki bi sicer končali med e-odpadki, zajeli in jim zagotovili nove lastnike. Enega so postavili tudi v Zbirnem centru Cerknica, sicer pa jih je v Sloveniji že delujočih preko 40.

V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije.

Vsem zbranim aparatom projektni partner TSD d.o.o. (ali drugi lokalni partnerji) skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. Prodajno mrežo organizatorji širijo z vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva (www.zeos.si). Na slednji potrošnike ozaveščajo o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

Uradna predaja infrastrukture v Cerknici

 Na Zbirnem centru Cerknica je bila danes uradna predaja rumenega kotička in uličnih zbiralnikov, na kateri so direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić, direktor Komunale Cerknica d. o. o. Anton Kranjc in župan Občine Cerknica Marko Rupar podpisali posebno listino, v kateri so se zavezali k skupnem cilju – v uličnih zbiralnikih zbrati čim več e-odpadkov, ki bodo odšli v reciklažo ter v rumenem kotičku zbrati čim več aparatov, ki jih bodo lahko predali v ponovno uporabo.

 

Direktor ZEOS, d.o.o. Emil Šehić: »Potrošniška družba smo in proizvajamo vedno več e-odpadkov, vedno več je drobne elektronike, ki jo ljudje instinktivno kupujejo in zelo hitro zavržejo med odpadke. V preteklosti smo v sklopu projektov že poskrbeli za odpadno elektroniko z mrežo uličnih zbiralnikov, sedaj v sklopu novega projekta pa želimo zajeti tudi druge elemente krožnega gospodarstva. Veseli smo, da je bilo pri nas sicer tudi že prej nekaj infrastrukture za ponovno uporabo, ampak elektronika je vedno specifična zaradi tehnike in varnosti, zato smo sedaj postavili kotičke, ki so namenjeni prav še delujočim aparatom. Ne samo količine e-odpadkov, tudi ozaveščenost ljudi se je pri nas v zadnjih letih dvignila, zato mislim, da bodo kotiček ljudje lepo sprejeli.«

 

Direktor Komunale Cerknica d. o. o. Anton Kranjc: »JP Komunala Cerknica kot izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov, neprestano stremi k zmanjševanju količine odloženih odpadkov in povečanju deleža ločenih frakcij. Korak k doseganju in uresničevanju tega cilja je tudi postavitev kotička za ponovno uporabo E-odpadkov. Zato smo v sodelovanju z  družbo ZEOS, ki zbira delujoče e-odpadke, postavili prostor v našem zbirnem centru.  Količine E-odpadkov se namreč povečujejo, saj ljudje zaradi dostopnosti novih izdelkov in pomanjkanja »mojstrov«, kateri so včasih znali popraviti tovrstne naprave, vse prehitro stopijo v trgovino po nov izdelek, star pa pristane med odpadki. S to akcijo želimo občanom sporočiti, da ima star aparat lahko prihodnost in ga ni nujno zavreči. JP Komunala Cerknica spodbuja k odgovornemu in trajnostnemu upravljanju z naravnimi viri, saj lahko stanje izboljšamo le s sodelovanjem občanov.«

 

Župan Občine Cerknica Marko Rupar: »Zelo sem vesel, da je tudi občina Cerknica del projekta, ki spodbuja gospodarno ravnanje z odpadki in ponovno uporabo. Zavedati se je treba, da brezkompromisna potrošnja ne vodi nikamor. Če tega nismo ozavestili v desetletjih, ko so nam bili izdelki iz vseh koncev sveta obče dostopni, pa nas bodo k temu spodbudile nakazujoče geopolitične in gospodarske razmere. Morda pa se bo zaradi dragih surovin spet kaj splačalo popraviti, servisirati, zašiti, zaflikati.«

 

Ozaveščevalni dogodek v Starem trgu pri Ložu

 

Organizatorji želijo seznaniti občane in občanke o možnosti oddaje še delujočih aparatov v stalni kotiček za ponovno uporabo, ki je postavljen na ZC Cerknica in zbrati čim več še delujočih aparatov. Zato se bodo prihajajočo soboto, 28. maja 2022, pridružili Bolšjemu sejmu v Starem trgu pri Ložu, ki bo potekal na prireditvenem prostoru pri osnovni šoli. Med drugim se bo na stojnici družbe ZEOS, d.o.o. zbiralo še delujoče aparate, ki si jih bodo lahko občanke in občani tudi izmenjali. Prvih 10 bo prejelo tudi simbolično nagrado. Vse še delujoče aparate, ki bodo ostali, bodo organizatorji projekta prenesli v kotiček za ponovno uporabo, kjer bodo v postopku priprave za ponovno uporabo dobili novo možnost.

Direktor Komunale Cerknica Anton Kranjc in direktor ZEOS-a Emil Šehić

 

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja