Obvestilo

Z občinsko pomočjo postojnsko gospodarstvo v letu 2020 ni izgubilo zagona

Občina Postojna je v letu 2020 aktivno delovala v vseh sferah gospodarskega področja. Tako je s subvencijami spodbujala podjetništvo, priskočila na pomoč v kriznem obdobju ob epidemiji, nemoteno je potekala prodaja zemljišč v obrtnih conah in urejanje urbanistične dokumentacije za gospodarska območja občine, intenzivno pa je potekalo sodelovanje z Regionalno razvojno agencijo (RRA) Zeleni Kras in Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva.

Na pomoč s subvencijami

Lani je občina objavila javne razpise za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, za spodbujanje projektov inovacij, subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij in spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti. Višina sredstev, namenjenih finančnim spodbudam, je lani znašala 119 tisoč evrov.

Ker pa so se v letu 2020 zaradi epidemije določena podjetja znašla v težki situaciji, je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za blaženje posledic epidemije, na tej podlagi pa objavljen javni razpis, za izvedbo katerega je bilo na voljo dodatnih 250 tisoč evrov.

 

Aktivno na področju urbanizma in nepremičnin

Lani je občina izvedla prodajo več zemljišč tako v Obrtni coni (OC) Prestranek kot OC Veliki Otok. V letošnjem letu pa smo uspeli v industrijski coni Veliki Otok prodati še tri parcele in je na razpolago ostala le še ena.

Občina Postojna trenutno vodi dva postopka priprave in sprejema OPPN za gospodarske cone. Za območje IC Prestranek – sever obsega ureditev, potrebno za sanacijo opuščenih površin dela bivše cone Javor v sodobno poslovno-proizvodno cono. Predmet OPPN IC Prestranek – pod mostom pa je predvsem prostorska ureditev in sanacija obravnavanega neizkoriščenega in delno opuščenega prostora ter ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture, ki jo za pričetek gradnje potrebuje novi lastnik.

Veseli nas, da zaznavamo večje povpraševanje tako po prostih zemljiščih kot tudi po prostih objektih, ki bi omogočali selitev sedeža podjetij v našo občino, saj se zavedamo da to prinaša tudi nova delovna mesta za naše občane.

S podjetništvom z roko v roki

Za dodatno spodbudo podjetnikom in drugim poslovnim subjektom je občina letos z RRA Zeleni Kras sklenila pogodbo o izvajanju podpornih aktivnosti za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Postojna. Med drugim subvencioniramo obrestne mere podjetniškim kreditom, nudimo celovito podporo fizičnim osebam, podjetnikom in drugim poslovnim subjektom, ki se želijo podati v svet podjetništva ali potrebujejo podporo pri razvoju in realizaciji novih podjetniških idej.

Aktivnosti pa intenzivno potekajo tudi v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva (na fotografiji). V letu 2020 je pridobil nov program Slovensko inovativno okolje 2020-2022, v okviru katerega je bilo v delo inkubatorja lani vključenih 700 udeležencev, izvedenih 27 dogodkov, več intenzivnih individualnih programov inkubiranja ter en predinkubacijski program v okviru natečaja Naša perspektiva 2020. S pomočjo naštetega so nastala tri nova podjetja, ki so še nadaljnje vključena v programe inkubatorja z namenom pospeševanja njihove rasti, 15 podjetij pa nadaljuje aktivnosti v predinkubacijskem  procesu. V letu 2020 je inkubator pristopil tudi k sistematičnem spodbujanju podjetnosti mladih in se sedaj v sodelovanju s Šolskim centrom Postojna ter obema postojnskima šolama intenzivno pripravljajo za sodelovanje v nacionalnem tekmovanju POPRI (tekmovanje v podjetniških idejah mladih).

S. Z.

Foto: postojna.si

 

 

 

Ne spreglejte

Pivka je doma v Sloveniji in Evropi

Ob prazniku Občine Pivka je osrednji dogodek, slovesna prireditev v Krpanovem domu, izzvenel kot svojevrsten …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja