Obvestilo
Anton Kranjc

Zadrege pri ločevanju odpadkov še niso odpravljene

Pomagamo si lahko s priročniki, ki jih izdajajo komunalna podjetja, po mnenju direktorja cerkniške komunale Antona Kranjca pa bi bilo najprimerneje, če bi pristojno ministrstvo oblikovalo in posredovalo enotna navodila za vso Slovenijo.

V občinah Cerknica in Loška dolina, ki ju “pokriva” Komunala Cerknica, so pred kratkim sprejeli odlok o odpadkih.

Kje vidite morebitne ključne probleme?

Novi odlok je bilo treba sprejeti zaradi uskladitve z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja komunalnih storitev. V Uredbi je predpisano, da se stroške zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja obračunava v kilogramih, osnova za obračun pa je volumen zabojnika.

Obe občini sta medtem odlok že sprejeli. Večjih težav ne pričakujemo, saj odloka vsebujeta tudi kriterije za določitev volumna zabojnika, tako da ne bo mogoče, da bi na primer vsi uporabniki zahtevali najmanjše, 80-litrske zabojnike.

Kakšen odlok bi bil po vašem osebnem mnenju najbolj primeren in bi zadovoljil največ interesov?

Menimo, da je odlok dobro pripravljen in zajema vse ključne stvari, ki so pomembne za kakovostno opravljanje storitve zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov. Razvrščanje odpadkov je še vedno vprašanje, ki mu zaradi velike količine različnih izdelkov pogosto nismo kos niti tisti, ki jih želimo pravilno razvrstiti.

Kako, na kakšen način si lahko občani pri tem pomagamo?

Več komunal, med njimi tudi JP Komunala Cerknica, d.o.o., imamo na spletnih straneh objavljene takšne ali drugačne priročnike, ki našim uporabnikom pojasnjujejo, kam oddati katero vrsto odsluženih stvari oziroma odpadkov. Priznati moram, da je tukaj še nekaj malega neusklajenosti in po mojem mnenju bi bilo najboljše, če bi bila taka navodila posredovana kar s strani pristojnega ministrstva in tako poenotena za celotno Slovenijo.

Ali se lahko, denimo, obrnemo tudi na komunalno podjetje samo?

Stranke se pogosto obračajo na komunalno podjetje, kjer jim vedno damo ustrezne informacije.

Ali je reciklaža plastične embalaže po vašem mnenju smiselna?

V veliki evforiji, ki vlada v Sloveniji glede ločevanja odpadkov, se sam kljub vsemu večkrat sprašujem ali je to smiselna oblika reševanja problematike odstranjevanja odpadkov. Pri embalaži so tako ali tako vsako leto veliki problemi, zdi se mi pa tudi nespametno, da v Sloveniji ne izvajamo termične izrabe odpadkov.

Kam sodijo, denimo, plastificirane revije – v embalažo ali papir?

Na prvi pogled bi človek dal revijo v zabojnik za papir, vendar pa plastificirane revije ne sodijo tja, ampak v zabojnik za embalažo.

Jedilno olje je pogost ostanek pri kuhanju. Kam ga odvržemo?

Ostanki jedilnega olja sodijo med nevarne odpadke in jih je treba predati v zbirni center.

Ostanki hrane najbrž ne sodijo v stranišče?

Nikakor! Če želimo več podgan, potem mečimo ostanke hrane v stranišče, sicer pa le-ti sodijo v zabojnik za biološke odpadke oziroma na kompost.

Kje se še pojavljajo zadrege? S kakšnimi vprašanji se na vas obračajo občani?

Občani sami ugotavljajo, da z ločevanjem ostane zelo malo odpadkov, ki sodijo med mešane komunalne odpadke, zato se zadnje čase pojavlja vedno več zahtevkov za zamenjavo zelenih zabojnikov za manjše.

ABECEDNIK ODPADKOV naj vam bo v pomoč pri njihovem pravilnem ločevanju. Hranite ga na vidnem mestu in se z njim izognite dvomom ob razvrščanju odpadkov. Z Abecednikom lahko skupaj naredimo nove korake na poti k ohranjanju čistega okolja.

Kliknite na sliko in prelistajte Abecednik odpadkov.

Abecednik Cerknica

Ne spreglejte

Našo regijo bogati 13 obetavnih podjetniških zgodb

DIATONIČNE HARMONIKE IZ LIPOVEGA LESA IN POBEG V TROPSKI GOZD STA LETOŠNJI ZMAGOVALNI POSLOVNI IDEJI …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja