Obvestilo

Zatiranje podlubnikov v notranjskih gozdovih – poziv lastnikom gozdov

Po dveh sušnih letih 2012 in 2013 ter katastrofalnem žledolomu februarja 2014 so se v letošnjem letu v notranjskih gozdovih in širše pojavila številna žarišča napadov podlubnikov. K temu so pripomogle tudi zelo ugodne vremenske razmere za razvoj podlubnikov v tem letu.

V tem trenutku je pojav žarišč najbolj intenziven na širšem nižinskem in robnem območju postojnsko-pivške kotline ter širšega območja postojnskih vrat, Pivke jame ter planinskega in unško-rakovškega polja. V manjšem obsegu se žarišča pojavljajo tudi na obrobju cerkniškega polja. V občini Loška dolina so se zaenkrat pojavila žarišča predvsem v nižinah v okolici Gradu Snežnik, vendar je v tej občini intenzivnost dogajanja bistveno manjša kot na Postojnskem. Območje napadov se prekriva z območji, prizadetimi po žledu, vendar je treba poudariti, da se žarišča pojavljajo tudi v območjih z zelo nizko stopnjo poškodovanosti po žledu.

Predvsem smrekovi podlubniki zaradi prenamnožitve povzročajo dodatno škodo in so resna grožnja smrekovim gozdovom pri nas.

Zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije OE Postojna redno izvajamo nadzor v ogroženih gozdovih, evidentiramo napadena drevesa ter lastnikom določamo sanitarni posek teh dreves z izdajo odločb v upravnem postopku.

Ker je območje napada podlubnikov zelo veliko, je nujno, da lastniki iglastih gozdov, posebej smrekovih, redno tedensko pregledujete svoje gozdove, da bi pravočasno odkrili morebiten napad podlubnikov.

Prvi znaki napada v tem letnem času so kapljice smole na drevju ter rjava črvina, ki jo lahko opazimo na ležečem drevju v kupčkih, pri stoječem drevju pa na tleh tik ob drevesu in za luskami skorje. Pod napadenim drevesom leži večja količina zelenih iglic. Nekaj tednov po napadu je lubadarke, to so drevesa, napadena po podlubnikih, že laže prepoznati, saj začno krošnje napadenih dreves rumeneti.

V primeru ugotovitve navedenih znakov napada podlubnikov morajo lastniki gozdov o tem takoj obvestiti krajevno pristojnega revirnega gozdarja na Zavodu za gozdove Slovenije.

Hkrati je nujno, da se takoj lotijo poseka ali zagotovijo posek napadenega drevja, ga izdelajo, izvedejo zatiralne ukrepe in čimprej odstranijo iz gozda v takojšnjo nadaljnjo predelavo.

Le pravočasna izvedba teh ukrepov bo preprečila nadaljnje širjenje napadov podlubnikov.

Zavod za gozdove Slovenije

OE Postojna

Foto: Pepe

 

 

Ne spreglejte

Pivška vaga na placu pri balincu zaživela v prenovljeni podobi

Konec junija je Trška skupnost Pivka odprla obnovljeno vago na placu pri balincu. V sklopu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja