Obvestilo

zaživela čezmejna borza lokalnih ponudnikov Zeleni kras

Po uspešni izvedbi in veliki odmevnosti 1. Čezmejne borze lokalnih ponudnikov, ki je bila organizirana marca lani, so se predstavniki organizacij, pristojnih za razvoj in promocijo turizma destinacije Zeleni kras, odločili, da bo Čezmejna borza lokalnih ponudnikov postala glavni poslovni regijski dogodek turističnega sektorja. Čezmejna borza je združila strokovno javnost, ponudnike turističnih storitev in izdelkov, predstavnike kmetijskega sektorja in odločevalce …

Čezmejno sodelovanje

Letošnji dogodek so nadgradili s predstavitvijo in sodelovanjem turističnih ponudnikov iz celotne destinacije Zeleni kras in sosednjih destinacij Mediteransko-kraške Slovenije in Primorsko-goranske županije s Hrvaške. Poleg osrednjega dogodka za poslovne partnerje je v okviru čezmejnega sodelovanja potekal tudi strokovni posvet o razvoju in povezovanju kmetijskega in turističnega sektorja.

Mreženje in spoznavanje ponudbe v regiji
Organizatorji RRA Zeleni kras, TIC Ilirska Bistrica, Notranjski regijski park, Enota turizem, Zavod znanje Postojna, OE turizem, Zavod za turizem Pivka, Zavod Snežnik, TIC Bloke in Društvo turističnih novinarjev Slovenije so k udeležbi povabili predstavnike turističnega sektorja (gostince, ponudnike nastanitev, lokalne turistične vodnike, turistične agencije in organizatorje potovanj, turistične novinarje in lokalne odločevalske strukture) z namenom mreženja in spoznavanja ponudbe v naši destinaciji in širši okolici.

Samooskrba in povezovanje med lokalnimi ponudniki
Na 2. Čezmejni borzi lokalnih ponudnikov Zeleni kras so se v sredo, 27. marca 2023, v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici, na stojnicah predstavili lokalni turistični ponudniki z obeh strani meje. Sodelovalo je 50 predstavnikov turističnih znamenitosti, turistično informacijskih centrov, nastanitvenih obratov, predstavnikov iz kmetijsko pridelovalnega sektorja (živinorejske kmetije, sadjarji, oljkarji, vinarji …) in lokalni turistični vodniki. Ponudniki storitev namreč ugotavljajo, da se med seboj ne poznajo dovolj in ne vedo, katere izdelke lahko nabavijo od lokalnih ponudnikov in katere turistične storitve lahko priporočijo svojim gostom v neposredni bližini. Z dogodkom organizatorji želijo prispevati k večji lokalni samooskrbi ter vzpostavljanju povezovanja med lokalnimi ponudniki.

Strokovni posvet: turizem kot perspektivna panoga

Na strokovnem posvetu so sodelovali Dubravka Kalin iz Direktorata za turizem MGTŠ, Barbara Zmrzlikar iz Slovenske turistične organizacija, Nina Kenda iz Direktorata za strukturirano politiko in razvoj podeželja MKGP, Nedo Pinezič, svetovalec za razvoj destinacij in Dejan Iskra iz RDO Zelenega krasa. Izpostavili so pomen zavedanja lastne identitete prostora in kulture v kateri živimo, razvoja turističnih produktov, ki temeljijo na kulturni in naravni dediščini destinacije ter pomenu zavedanja o turizmu kot perspektivni gospodarski panogi obmejnega območja.

Strokovnemu posvetu je sledila predstavitev smernic delovanja LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS Notranjska, ki delujeta na področju destinacije Zeleni kras ter poslovna borza s predstavitvijo razstavljavcev in spoznavanjem njihove ponudbe.

RRA Zeleni kras / Uredništvo NzN

 

Ne spreglejte

Jakovica: poklon koncertnemu in opernemu pevcu Samu Smerkolju

Na belo nedeljo so se v Jakovici zbrali, da bi odkrili spominsko ploščo koncertnemu in …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja