Obvestilo

Župnik Janez Kompare – častni občan Logatca

Ob občinskem prazniku so v Logatcu nocoj podelili najvišja občinska priznanja. Župniku Janezu Komparetu je pripadel naziv častni občan Logatca, listino Občine Logatec je za zasluge na področju čebelarstva  prejel Anton Žakelj, spominske plakete z znakom Občine Logatec pa štirje gasilci, in sicer Bernard Jereb, Anton Čuk, Anton Kokelj in Anton Artač.

Prireditev, ki so jo poimenovali Logatec so ljudje in njihove zgodbe, je tokrat napolnila dvorano Narodnega doma do zadnjega sedeža, kulturno pa so jo popestrili Rudi Bučar in Istrabend z avtorskimi skladbami in priredbami istrskih ljudskih skladb  in s svojimi živahnimi ritmi ogreli že tako topel jesenski večer.

  1. september v Logatcu praznujejo kot občinski praznik v spomin na leto 1875, ko so prav na ta dan s Planine v Logatec preselili okrajno glavarstvo. Kar štirje letošnji nagrajenci prihajajo iz gasilskih vrst, eden je zaslužen čebelar, častni občan pa je, kot rečeno, priljubljeni župnik Janez Kompare, ki živi in dela na Logaškem že blizu 30 let. S svojim ustvarjalnim delom je odtisnil pomemben pečat v razvoju dveh logaških župnij, kjer je dodobra razgibal duhovno, gospodarsko, socialno in družabno življenje v okviru krajevne in širše skupnosti občine Logatec. Začetki njegovega dela na logaškem segajo v Gorenji Logatec, kjer je preuredil župnišče, prenovil farno cerkev in obnovil podružnični cerkvi.

Njegovi najpomembnejši naložbeni in vodstveni dosežki so vezani na delo v Dolnje logaški župniji, župniji Sv. Nikolaja. Tu je vzpostavil delovanje Medgeneracijskega centra – Dom Marije in Marte ter župnijskega Miklavževega vrtca. Ker sta obe dejavnosti, ki jih uspešno vodi, pod isto streho, prihaja do pomembnih medgeneracijskih interakcij med najmlajšo in najstarejšo generacijo. Janez Kompare z družbeno in družabno odprtostjo povezuje več kot 300 aktivnih občanov, ne glede na versko pripadnost in svetovno nazorsko prepričanje. Tako je na novo v svojem službovanju na Logaškem vzpostavil mladinsko petje, otroške in mladinske skupine ter poživil župnijski mešani pevski zbor. Župnik Janez Kompare je s svojim delom osmisli številna področja človekovega življenja od duhovnega, gospodarskega, družabnega in socialnega – vse v enem.

Anton Artač, prejemnik občinskega priznanja Spominska plaketa z znakom Občine Logatec, je član gasilske organizacije od leta 1985. Leta 1989, ko je uspešno opravil nadaljevalni tečaj za gasilca, je postal zelo aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu Rovte. Njegova nesebična predanost gasilskemu delu se je pokazala tako na kraju intervencije kot pri organizaciji gasilskih vaj, vzdrževanju gasilskih vozil in opreme ter vseh drugih aktivnostih, ki se jih je izvajalo v društvu.  Veliko svojega prostega časa je namenil izobraževanju članov v obliki obnovitvenih seminarjev in tečajev. Kot poveljnik Gasilske zveze je bil postavljen pred nekaj večjih preizkušenj: večkratne poplave v občini Logatec, žled leta 2014 in več drugih večjih intervencij, ki jih je z odliko zaključil s svojim mirnim in strokovnim pristopom. Njegova vizija sledi napredku v gasilstvu in se odraža in se odraža v posodobitvah tako na tehničnem kot organizacijskem področju na nivoju društva in Gasilske zveze.

Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom je prejel Anton Čuk oz. Zvone, kakor ga največkrat kličejo, se je rodil leta 1950 in izhaja iz gasilske družine. V gasilske vrste je vstopil leta 1969. Z zavzetim izobraževanjem na gasilskem področju je dosegel čin višjega gasilskega častnika II. stopnje. Bil je predavatelj, gasilski sodnik, mentor. Njegovo delo v gasilstvu je bogato na vseh področjih, predvsem na operativno vodstvenih funkcijah. Od leta 2013-2018 pa je bil tudi predsednik Gasilske zveze Logatec. Bil je glavni pobudnik za pripravo in izdajo Zbornika ob 60-letnici Gasilske zveze Logatec.

S svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom si je vseskozi prizadeval za napredek gasilstva in za izboljšanje požarnega varstva tako v domačem kraju, v bivšem podjetju KLI, kjer je bil zaposlen, kot na območju celotne občine Logatec.

Anton Kokelj je že vrsto let dejaven tako v gasilstvu kot tudi na mnogih drugih področjih, ki se tičejo delovanja občine Logatec.  Kar 30 let je bil predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev in 20 let poverjenik Civilne zaščite Logatec. Je mentor veteranov, bil pa je mentor mladine, podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva, šofer, strojnik, je stalni član moške tekmovalne ekipe in še bi lahko naštevali. Pomagal je pri razširitvi sodelovanja prostovoljnega gasilskega društva s podobnimi organizacijami izven naše občine, je pobudnik pobratenja s Prostovoljnim gasilskim društvom  Log ter pobudnik in nosilec številnih akcij povezanih z nakupom gasilske opreme ter izgradnje  prizidka gasilskega doma na Vrhu in večnamenske dvorane s kuhinjo. Njegova pripadnost gasilstvu se kaže tudi v 30 letnemu delovanju v Gasilski zvezi Logatec, kjer je bil član upravnega odbora, podpredsednik ter član komisije za priznanja in odlikovanja Zveze.

S svojim delom je odločilno prispeval k zelo hitremu in uspešnemu razvoju Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev, veliko prispeval k razvoju gasilstva v logaški občini ter hkrati prispeval pomemben delež pri razvoju organiziranja zadružništva in kmetijstva v občini.

Zato je Anton Kokelj prejel občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo prizadevno delo v gasilstvu in vsestransko prizadevnost pri delovanju in vodenju Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev.

Občinsko priznanje Listina Občine Logatec je prejel tudi Anton Žakelj. Že kot mlad deček je bil zelo rad v naravi, jo raziskoval in tudi zelo vzljubil. Leta 1975 je izvedel, da je oče njegove izvoljenke logaški čebelar. Bil mu je prvi mentor in po njegovi smrti je prevzel skrb za njegove čebele. Vse do danes so mu čebele velike prijateljic . Ob njih in delu z njimi je spoznal, kako pomembna je za čebele, človeka in tudi vsa živa bitja čista in neokrnjena narava. Po končanem izobraževanju se je zaposlil na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani, kjer je svoje znanje in poznavanje življenja čebel vključeval tudi v svoje poklicno delo. Danes se uresničuje prav njegova ideja o raziskavi vpliva čebeljega strupa na živčni sistem človeka in preko tega tudi na razvoj določenih živčnih bolezni človeka npr. Parkinsonova bolezen. Leta 1999 je postal predsednik Čebelarskega društva Logatec, ki ga je uspešno in prizadevno vodil vse do letošnjega leta. V tem obdobju je izpeljal odmevno praznovanje 100-  obletnice društva leta 2008, v svoje vrste privabljal mlade in ohranjal zainteresiranost obstoječih članov društva, skrbel za nenehno izobraževanje članov na področju novitet, novih tehnoloških postopkov na področju sodobnega čebelarstva ter si vseskozi prizadeval, da bi čebelarji pri zatiranju bolezni uporabljali naravna sredstva. Zelo ga je prizadel žled, ki je pred nekaj leti iz naše okolice praktično iztrebil smreko, ki jo čebelarji, predvsem pa čebele zelo pogrešajo za svojo pašo. Da bi pridobili nova in dodatna medovita drevesa je kolegom čebelarjem predlagal, da bi s pomočjo sredstev društva v sodelovanju z Gozdarskim zavodom v prihodnje posadili več sto medovitih dreves, predvsem lipe, divje češnje in javorjev, ki bi prihodnjim rodovom čebelarjev v Logatcu nudila dodatno pašo za čebele.

Bernard Jereb je več kot 50 let član gasilske organizacije. V tem času je z izobraževanjem dosegel čin višjega gasilskega častnika II. stopnje. Organizaciji se je priključil v KLI-ju Logatec, kjer je bil zaposlen. V tej enoti je opravil osnovno gasilsko izobraževanje in pridobil čin gasilca. V Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec se je včlanil leta 1974 in mu ostal zvest do danes. Kar 25 let, do zadnjega občnega zbora leta 2018, je predano, odgovorno in zavzeto opravljal nalogo predsednika tega društva. V času njegovega predsednikovanja je prostovoljno gasilsko društvo  Dolnji Logatec doživelo pravi razcvet: tehnično je sodobno opremljeno, vozni park je v celoti zamenjan, gasilski dom se je dogradil in prenovil, društvo se je odprlo navzven.

Zato gre Bernardu Jerebu na predlog Gasilske zveze Logatec Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za 50-letno požrtvovalno in predano delo na področju gasilstva.

Prireditve ob logaškem občinskem prazniku se je med drugimi udeležil tudi župan pobratene občine Repentabor Marko Pisani, tokrat zadnjič v županski funkciji, saj, kot je povedal, svoj županski mandat zaključuje.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

 

 

 

Ne spreglejte

Postojna: Oktetu Bori priznanje Miroslava Vilharja

Na večer ob slovenskem kulturnem prazniku so se v Postojni z osrednjo prireditvijo poklonili največjemu …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja