Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Anton Kranjc, direktor Komunale Cerknica opozarja: Cerkniščica je med najbolj onesnaženimi vodotoki v državi

Vse lansko leto je v občini Loška dolina  potekala in še poteka gradnja kanalizacijskega omrežja, vzporedno z njo pa tudi vodovoda, pri čemer Komunala Cerknica izvaja montažna dela, gradbena pa izbrani izvajalec, to je VGP Hidrotehnik.  »Gre za 10 km vodovodnega in približno toliko kanalizacijskega omrežja ter osem črpališč za odpadno vodo,« pojasnjuje direktor Komunale Cerknica Anton Kranjc in dodaja: »To je  bila lani zagotovo največja investicija na sistemih, ki jih bo imela v upravljanju  cerkniška komunala.« Kot pomemben dosežek sogovornik še navaja, da so dobili okoljevarstveno dovoljenje za zaprto deponijo Pretržje Rakek. »To imata v Sloveniji samo dve deponiji. Sicer pomeni dodaten strošek za občini in nobene praktične vrednosti, kljub temu pa je uradno zaprtje deponije uspeh.«

Lahko rečemo, da je skoraj vse pokrito z vodovodnimi sistemi,  večjimi ali manjšimi. Loška dolina je zdaj v celoti pokrita z enim sistemom, razen mogoče kakšne posamezne hiše. Za razliko od te občine pa imamo v Cerknici sedem vodovodnih sistemov, ki razen posameznih objektov pokrivajo celotno območje. Med temi vodovodnimi sistemi so nekateri majhni, npr. Pikovnik in Cajnarje, če izpostavim Rakov Škocjan, kjer sistem oskrbuje samo Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Priprava vode je tu zelo zahtevna, ker gre za filtracijo in sekundarno dezinfekcijo.

Kako ocenjujete lansko poslovanje Komunale Cerknica? Na kaj ste najbolj ponosni in kaj bi bilo mogoče še bolje storiti?

Sicer zelo težko leto smo uspešno zaključili. V Loški dolini se je v poletnem času zgodilo izjemno število defektov, tako da je bilo težko zagotavljati oskrbo s pitno vodo. To se je dogajalo sočasno z že omenjeno gradnjo in je bil sistem še toliko bolj občutljiv, kar je skupaj z veliko sušo povzročilo pomanjkanje pitne vode. Izviri in vrtine v Kozarišču so bili preko meje svojih zmožnosti! Težko obdobje se je v septembru s prvimi padavinami končalo, saj so si vodni viri opomogli. Ljudje so bili po eni strani nezadovoljni, ker je do tega prihajalo, po drugi strani pa lahko rečem, da je komunala reagirala hitro in smo te defekte sproti odpravljali. Tudi ob nedeljah je naša ekipa na terenu odpravljala težave.  O tem smo poročali občinskemu svetu in mu nalili čistega vina, da je omrežje v 62% amortizirano, tako da se težavam ni moč izogniti.

Kako pa je sicer s čistočo vode v regiji?

To je kraško območje z vsemi svojimi posebnostmi. Vrtine v Loški dolini, na primer, so izvrtane v dolomitu. Zato je tu kakovost vode odlična. Vsi preostali vodni viri v cerkniški občini pa so problematični. Glavni vodni vir za sistem Cerknica – Rakek, je drenažno zajetje Črne mlake. Cerkniščica je med najbolj onesnaženimi vodotoki v Sloveniji, zato je sreča, da iz te vode lahko zagotavljamo pitno vodo, ker se drenaža dejansko napaja z infiltracijo Cerkniščice, izvajamo pa tudi ultrafiltracijo, brez katere ne bi mogli zagotavljati ustrezne pitne vode. Ob padavinah je v vodi več raztopljenih snovi, povečati moramo doziranje klordioksida, tudi filtracija je tedaj zahtevnejša …

V zadnjih letih je bilo na območju, ki ga pokrivate, zgrajenih več čistilnih naprav za odpadno vodo. Ali je torej zdrava pitna voda povsod zagotovljena?

<Najnovejša čistilna naprava Rakek je dvignjena visoko nad poplavnimi vodami, tako da ta ni ogrožena. Čistilna naprava v Dolenji vasi tudi ob poplavah 2014  ni bila poplavljena, medtem ko so nekatere  čistilne naprave v Loški dolini bile. Menim pa, da so večje naprave na varnem.

Koliko ljudi je trenutno zaposlenih v JP Komunala Cerknica?

49. Vendar to ni dovolj. Imeli smo nekaj fluktuacije, nekateri kadri namreč odhajajo v pokoj ali novim izzivom nasproti, tako da jih moramo nadomestiti. Ugotavljamo, da se zakonodaja zapleta, vodovodni sistemi pa starajo. Občini se sicer trudita obnoviti vodovodna omrežja, vendar 40-letnega zaostanka ni mogoče nadomestiti ne v enem ne v petih letih. Ekipe moramo torej imeti dovolj močne. Kanalizacijsko omrežje se dograjuje, čedalje več je črpališč in čistilnih naprav, zato ugotavljam, da se bomo morali tudi kadrovsko okrepiti. Zakonodaja pa zahteva vse več poročanj … Tudi v administraciji moramo torej več zaposlovati, če hočemo ustrezno servisirati ministrstva.

Kako ocenjujete odnos ljudi do problematike odpadkov in do ravnanja s pitno vodo?

Velika večina ljudi se trudi ločevati odpadke, tako da mislim, da z večino naših uporabnikov ni težav. So pa posamezniki, ki kazijo to sliko. Pred nekaj meseci smo dobili fotografijo, ko je nekdo stresel v gozd salonitno kritino. Inšpekcija se na naše obvestilo ni odzvala … Taki posamezniki naredijo zelo veliko škode okolju. Kar pa zadeva vodo, je glavni inštrument za varčevanje cena. Ko ljudje vidijo svojo položnico, so pripravljeni varčevati samo z vidika manjših zneskov, ne pa tudi zaradi varovanja okolja.

Kakšno so načrti Komunale Cerknica do konca  letošnjega leta?

Po odločbi inšpekcije moramo skupaj z občino, s katero tesno sodelujemo, zgraditi pripravo vode na vodovodnem sistemu Podslivnica. To bo zahteven in drag projekt,  saj zajema majhno število prebivalcev. Konkretno to pomeni, da moramo zgraditi nov objekt, vanj namestiti filtracijo in dezinfekcijo ter vse procese avtomatizirati.

Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

“Lokalci” v snovanju turističnih produktov

24. januarja ob 17.00 bodo v TIC Galeriji odprli razstavo predlogov za nove turistične izdelke …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja