Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Darku Bizjaku naziv Častni občan Postojne

Postojnski svetniki so na četrtkovi seji med drugim potrdil predloge za prejemnik priznanj in nazivov Občine Postojna v letu 2019.  Za direktorico Zavoda Znanjeso  imenovali Tatjano Hvala in sprejeli zaključni račun za leto 2018.

Darku Bizjaku bodo na predlog Komisije za priznanja in nazive občine Postojna podelili naziv Častni občan za življenjsko delo na področju športa, dela z mladimi, humanitarnosti in promocije Občine Postojna. Za 41 let nesebičnega in uspešnega dela v Krajevni skupnosti Postojna ter za prostovoljsko udejstvovanje v različnih občinskih projektih bo s priznanjem 23. april nagrajena Milena Novak. Prim. Irena Vatovec, dr. med., spec. druž. med., ki že vrsto let uspešno vodi osrednjo zdravstveno ustanovo v Občini Postojna, pa bo za delo na področju primarnega zdravstvenega varstva prejela Zlato priznanje.

Tatjana Hvala bo naslednjih pet let vodila  Zavod Znanje

Po besedah Andreja Berginca, predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, so se na razpis za direktorja Zavoda Znanje Postojna prijavili štirje kandidati. Župan Igor Marentič je vsem štirim podal pozitivno mnenje, obenem pa izpostavil, da bi bila za zasedbo omenjenega položaja najprimernejša Tatjana Hvala. Enako je menil Svet zavoda, ki je pozitivno mnenje podal tudi Nini Vaniti Hočevar, medtem ko je  Goran Blaško 2. aprila iz osebnih razlogov odstopil od kandidature. Svetniki so zatem s tajnim glasovanjem s 17 glasovi od enaindvajsetih Tatjano Hvala izvolili za direktorico Zavoda Znanje za petletni mandat.

Zaključni račun 2018 potrjen

Kot je poročala Vanja Uljan Vičič, višja svetovalka za računovodstvo, je Občina Postojna proračunsko leto 2018 zaključila uspešno. Realizacija prihodkov znaša 21.437.445 evrov, odhodki pa so realizirani v višini 22.218.372 evrov. Občina Postojna je v preteklem letu svoje obveznosti izpolnjevala v predpisanih rokih in ob koncu proračunskega leta nima neporavnanih zapadlih obveznosti.

O avtocesti in Kosovelovi cesti prihodnjič

O informaciji o Državnem prostorskem načrtu za avtocesto proti Jelšanam in o problematiki Kosovelove ceste bodo svetniki razpravljali na majski seji občinskega sveta. Za razširitev dnevnega reda aprilske seje, ki ga je predlagal Zvonko Černač, namreč niso bili izpolnjeni formalni pogoji, saj svetniki niso prejeli gradiva.  Černač opozarja, da je občinski svet že pred osmimi leti sprejel sklep, da nasprotuje kakršnikoli umestitvi na območje občine Postojna, obenem pa naj se pospeši gradnja obvoznic za čimhitrejšo dostopnost do Ilirske Bistrice, župan pa naj bi se zavzemal za priključek pri Hruševju, kar naj bi na tem območju povzročilo kar nekaj slabe volje. »Pogovoriti se je treba, ali imamo v občini eno ali dve usmeritvi,« je dejal Černač.

Obenem je opozoril na povečanje prometa po Kosovelovi cesti proti Postojnski jami: »Občani predlagajo bodisi ureditev enosmerne ceste ali časovnico, v kateri bo zgrajena nova dostopna cesta do Postojnske jame, kar je pred desetletjem že bilo v načrtih.«

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

SeneCura dobila zeleno luč tudi za pričetek gradnje doma za starejše občane v Pivki

„Kot investitorji smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za začetek gradnje doma za starejše občane v …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja