Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Dogovor o razmejitvi pašnih površin na posestvu Ravne podpisan

Občina Pivka in Kobilarna Lipica sta danes, 20. decembra 2017, sklenili dogovor o razmejitvi pašnih površin in površin za golf igrišče. Dogovor pomeni prvi korak k uresničitvi načrtov obnove baročnega dvorca Ravne in ureditve golf igrišča v njegovi okolici, v neposredni bližini žrebetišča, kjer odraščajo mladi lipicanski žrebci Kobilarne Lipica.

Dogovor sta podpisala župan občine Pivka Robert Smrdelj in direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja. Njun podpis pomeni spodbudo razvoju turizma na Pivškem in zagotovilo, da bo Kobilarna Lipica ohranila dosedanji obseg pašnih površin ter te površine dobila v dolgoročni najem, s čimer bo zagotovila optimalne pogoje za razvoj mladih žrebcev.

Podpis sporazuma je za Kobilarno Lipica pomemben korak naprej od dosedanjega le enoletnega najema površin. Obenem je podpis dogovora pogoj za prenos lastništva zemljišč s Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na Občino Pivka, s tem pa tudi pogoj za dejansko izvedbo obnove dvorca in ureditve golf igrišča.

Občina Pivka je namreč lastnica 700 let stare graščine Ravne, Kobilarna Lipica pa lastnica grajskih hlevov in najemnica bližnjih pašnikov. Obe soglašata z razvojnimi načrti za posestvo Ravne, ki predvidevajo ureditev golf igrišča, hotelskih zmogljivosti in preostale infrastrukture.

Vse to je Občina Pivka predvidela že v leta 2010 sprejetem občinskem prostorskem načrtu. V tem načrtu so bila kot stavbna zemljišča opredeljene tudi nekatere površine (deset hektarov), na katerih so sedaj pašniki Kobilarne Lipica.

Ker Kobilarna Lipica potrebuje pašne površine, je Občina Pivka z izdelavo nove idejne zasnove letos za sedem hektarov zmanjšala obseg za golf predvidenih zemljišč. Z današnjim podpisom dogovora se je zavezala, da bo kobilarni dolgoročno zagotovila tri hektare nadomestnih pašnih površin, in sicer za površine, ki so tudi po novi idejni zasnovi zaradi omejenih prostorskih možnosti še vedno predvidene za golf igrišče. Obenem bo, v skladu s spremembo namembnosti za preostale pašne površine v uporabi Kobilarne Lipica, omogočila kobilarni dolgoročen najem preostalih pašnikov.

Občina Pivka namerava v javno-zasebnem partnerstvu na posestvu Ravne, ki nudi velik razvojni potencial, urediti baročni dvorec s sosednjim gospodarskim poslopjem in v njegovi okolici zgraditi golf igrišče z 18 luknjami na površini približno 100 hektarov. Vrednost naložbe ocenjuje na 40 milijonov evrov.

Prvi pogoj za uresničitev projekta je ureditev lastniških razmerij, za kar si Občina Pivka prizadeva že od leta 2010. Zato je letos poleti na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – v skladu z zakonom o skladnem regionalnem razvoju – naslovila vlogo za prenos lastništva zemljišč, ministrstvo pa ji je naložilo, naj predhodno uredi razmerja s Kobilarno Lipica.

Za ureditev golf igrišča in spremljajoče infrastrukture bo treba v last občine prenesti skupaj 64 hektarov površin, ki so v lasti države, občina pa si bo prizadevala pridobiti še 34 hektarov zemljišč, ki so v zasebni lasti.

Današnji podpis dogovora je bil prvi korak na poti do ureditve vseh podlag, ki bodo Občini Pivka omogočile, da lahko prične z nadaljnjimi koraki za pridobitev zasebnega investitorja. Na občini pozdravljajo odločnost in voljo Kobilarne Lipica in države za ureditev lastniških razmerij na Ravnah, da bodo lahko skupaj stopile korak naprej proti uresničitvi novega projekta – ključnega turističnega projekta za širši regijski prostor.

Vir: Občina Pivka

 

Ne spreglejte

SeneCura dobila zeleno luč tudi za pričetek gradnje doma za starejše občane v Pivki

„Kot investitorji smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za začetek gradnje doma za starejše občane v …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja