Triglav
Obvestilo
Janez Istenič SD

Intervju – Janez Istenič

Zakaj ste se odločili za kandidaturo?

Manjka proaktivnosti. To pomeni, da se je potrebno začeti ukvarjati s problemi, še preden nas kdo prosi, da jih rešujemo. V upravljanje občine moramo vpeljati sodobno menedžersko logiko, projekte pa moramo zastaviti dolgoročno, transparentno in profitabilno.

Kje je največja pomanjkljivost dosedanjega vodenja občine?

Razpravljati o tem, kako je bila občina vodena do sedaj, je popolnoma brezpredmetno in izguba časa. Mene izključno zanima prihodnost. Po analizi stanja smo ugotovili, da zmanjkuje denarja za večje investicijske projekte. Letno razpolagamo s cca 1,5 MIO € denarja, ki ga lahko investiramo. To je premalo! Nam primerljiva občina, Ajdovščina, ima na razpolago blizu 8 MIO €.

Kateri bodo vaši prednostni projekti?

Osnovna infrastruktura (vrtec, šola zdravstveni dom) ne sledi demografskim trendom v občini. Ni se še zgodilo, da bi bilo 44 otrok na čakalni listi za sprejem v vrtec, lahko da bomo naslednje leto uvedli urnike z različnimi začetki pouka in ko obiščem zdravnika ali zobozdravnika, ga velikokrat iščem v drugi ordinaciji. Ker sem tudi sam oče dveh majhnih otrok, se me ta problematika osebno dotika. Ureditev osnovne infrastrukture bo zame en povezan projekt, katerega bomo razdelili na 4 korake:

  1. trenutni centralni vrtec se poruši in zgradi nov vrtec nekje na območju Dolenjega Logatca (Sekirica, Grapovčnik, nasproti pokopališča…),
  2. na izpraznjeno mesto se razširi OŠ 8 Talcev, kamor bi preselili tudi glasbeno šolo,
  3. zdravstveni dom se poveže s prostori v katerih so prej domovali glasbeniki,
  4. V Hotedršici se šola in vrtec razdelita, prav tako Hotedršica dobi manjšo športno dvorano.  Skupna ocena stroškov ne bo presegla 12 MIO €. Denar bomo zagotovili z najemom dolgoročnega kredita, kandidiranjem na različnih razpisih, ter kot nepovratna sredstva iz EKO sklada. (primer Šentjernejskega vrtca).

Rad bi poudaril, da s tem kreditom ne bi dodatno obremenili proračuna, saj občina že sedaj plačuje posojilo z letno anuiteto 400.000 EUR, in zapadlostjo v začetku l. 2020. Letno anuiteto bi dvignili na 500.000 EUR in nadaljevali s plačevanjem kredita.

Kako pa boste proaktivni do logaških podjetnikov? Pred volitvam vsi vse obljubljajo, potem pa na njih pozabijo?

Velika težava podjetnikov je obsežna papirologija in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in dokumentacije. Naša konkurenčna prednost bo ta, da bomo postali občina, ki bo znana po hitrem reševanju podjetniških ovir.

Velik potencial razvoja naše občine vidim v nadaljnjem razvoju obeh obrtnih con, ki nista “degradirani zemljišči”, ampak sta infrastrukturno opremljeni coni, zato v Logatcu ni potrebe po degradaciji kmetijskih zemljišč za potrebe podjetništva.

Usmeril se bom na rast in razvoj podjetij, ki bodo širila svojo dejavnost na območju občine in bi s tem prispevala k večji zaposlenosti občanov, zlasti tistih s stalnim prebivališčem v občini, ki preko plačila dohodnine polnijo občinski proračun. Za podjetniške spodbude bi lahko namenili cca 30% razpoložljivih proračunskih sredstev, kar letno predstavlja cca 500.000 EUR. Bomo pa logaškim podjetnikom pomagali tudi z majhnimi in poceni projekti: npr. brezplačna promocija logaških podjetnikov na občinski podstrani. Ko sem prenavljal hišo, sem želel najeti logaške obrtnike, vendar ker jih nisem našel, sem nekatere izvajalce poiskal izven občine, kar je škoda.

Imate za konec še kakšno misel za naše občane?

Upam, da se bo čim več občank in občanov udeležilo volitev. Glasujejo naj po svoji vesti, saj vsak glas šteje, pa ne samo za izvolitev nekega kandidata, ampak predvsem za razvoj naše občine in večjo kvaliteto življenja nas vseh.

svetniška lista Občina Logatec

Ne spreglejte

Postojnčani ekupni državni prvaki v karateju

Minulo nedeljo je v Ljutomeru potekalo državno karate ekipno tekmovanje, na katerem se je zbralo 35 …