Obvestilo

Na Blokah stavijo na mala podjetja in turizem

Bloški svetniki so na decembrski seji potrdili občinski proračun, ki v letu 2018 predvideva izvedbo številnih projektov, med katerimi ni zelo velikih, ampak več srednjih, je pa nabor širok in pester. O načrtih v prihajajočem letu smo se pogovarjali z županom Jožetom Dolesom.

Stara telovadnica dobiva novo podobo

»Trenutno že potekajo obnovitvena dela v stari telovadnici. Gre približno še za slabo polovico stare dvorane, ki  jo obnavljamo in spreminjamo namembnost prostorov,« uvodoma pove dolgoletni župan Blok.  Del stare dvorane so preuredili v vrtec, v drugem delu so pred štirimi leti uredili prostore za potrebe lekarne, ki ves ta čas na Blokah uspešno deluje. Po županovih besedah jih čaka še preureditev približno 40 odstotkov prostora. »Tu nameravamo zagotoviti prostore za potrebe javne knjižnice, v nadstropju pa bomo uredili večnamenski prostor, tudi za prireditve in potrebe društev,« pove Doles.

V sklopu te investicije bodo delno posegli tudi v prostore osnovne šole. »Pisarne bomo preuredili za potrebe splošnih služb in zbornice. Za to investicijo smo v l. 2018 predvideli 200 000 eur.«

Tudi v letu 2018 bodo dobršen del sredstev investirali za obnovo cest. Po županovih  besedah gre v ta namen vsako leto okoli 150 000 do 200 000 eur. »Na Blokah imamo več kot 80 km javnih in lokalnih cest, ki jih je treba primerno vzdrževati in vanje investirati. Običajno za obnovo cestnega omrežja namenimo tudi sredstva, ki nam pripadajo iz naslova 23. člena zakona o financiranju lokalne samouprave.  Občini Bloke bo iz tega naslova2018  pripadlo  okoli 115 000 eur.«

Zbirni center za odpadke za boljše in cenejše storitve

Občina Bloke bo pristopila tudi k izgradnji zbirnega centra za kosovne odpadke. Letos so namreč spremenili organizacijo ravnanja s komunalnimi odpadki. 1. septembra je to nalogo prevzel režijski obrat. »Občina je ob tem sklenila dve pogodbi, eno za zbiranje in odvoz, kar za režijski obrat opravlja Komunalno podjetje Ribnica, druga, koncesijska pogodba pa je podpisana s Snago Ljubljana, z namenom, da nam Snaga opravlja storitev obdelave in odlaganja odpadkov na odlagališču Barje. S tem smo uspeli storitve  poceniti za približno 30%. Če pa jih hočemo še izboljšati in približati občanom, moramo pristopiti k izgradnji zbirnega centra. Zanj naj bi namenili okoli 100 000 eur,« pojasnjuje župan Doles.

Pomembna sredstva na Blokah že nekaj let  investirajo v širitev okoljske infrastrukture, to je v širitev kanalizacijskega omrežja in graditev čistilnih naprav.  Postavili sistem treh čistilnih naprav in jih nimajo več namen graditi. »Skoraj vsa naselja v južnem delu Blok  so že priključena na čistilne naprave, ostalo nam je le še naselje Veliki vrh, ki ga bomo na čistilno napravo priključili 2018.«

Obrtno-industrijska cona se po desetletju prebuja

Med načrti za leto 2018 je še gradnja 2. faze okoljske infrastrukture v obrtno- industrijski coni velike Bloke. Po županovih besedah so doslej zgradili približno 60 odstotkov omrežja, letos pa bodo zaključili celoten krog in vsem potencialnim podjetnikom omogočili priključitev na kanalizacijo in vodovodno omrežje. V sodelovanju z Elektrom Ljubljana vzporedno izvajajo tudi elektrifikacijo območja, del elektro omrežja pa sofinancirajo lastniki.  »Ko je občina pred desetimi leti kupila to cono, se je organiziral konzorcij lastnikov, ki so od občine odkupili vsa zemljišča z namenom, da bi tam gradili svoja podjetja. A v njihove načrte je posegla kriza leta 2008. Nekateri lastniki po desetih letih spet vidijo perspektivo, drugi pa svoja zemljišča prodajajo. Zaznali smo pozitiven premik in  pristopili k opremljanju te cone. Vanjo bomo v l. 2018 investirali ok. 100 000 eur,« pravi Doles.

Nekaj sredstev bodo v občini Bloke namenili tudi za obnovo vodovodnega omrežja, ki je staro in naj bi ga v naslednjih nekaj letih v celoti obnovili, ter gradnji mrliške vežice Pri Sveti Trojici..

Nova stanovanja v Velikih Blokah

Med večjimi načrti za leto 2018 je tudi posodobitev stanovanjskega  bloka v Velikih Blokah. Občina je ta blok kot neuporabnega skupaj z zemljiščem brezplačno pridobila od države. »Objekt je potreben celovite obnove, občina je že obnovila streho in ga rešila pred propadanjem, v l. 2018 pa ga bodo prenovili in pridobili štiri nova stanovanja v velikosti 70 kvadratnih metrov.  Ponudba stanovanjskih kapacitet v naselju Velike Bloke je po županovih besedah pomembna tudi zaradi oživljanja obrtno-industrijske cona.

Bloški proračun je na  prihodkovni strani težak dobrih dva milijona, na odhodkovni pa 2,5 milijona evrov.  2 mio 64 000, odhodkovna pa 2,5 mio. Razlika naj bi bila pokrita s presežkom iz preteklih let.

Občina Bloke je veljala za eno redkih, ki niso bile zadolžene, kar po županovih besedah še vedno drži. Tudi vse investicije, načrtovane v 2018., nameravajo izvajati izključno z lastnimi sredstvi.

V zadnjih letih Bloke doživljajo pravi turistični razcvet. Po županovih besedah gre za načrtni strateški nastop, saj so turizem zaznali kot eno izmed priložnosti za Bloško planoto.  »Vemo, da se k nam ne bo priselilo kakšno veliko podjetje, ker za to ni pogojev, možnost pa vidimo v razvoju manjših podjetij, ki jim namenjamo tudi obrtno-industrijsko cono, kjer želimo ustvariti sinergijo med podjetji. To je ena perspektiva, druga pa je v turizmu, kjer so še velike neizkoriščene možnosti,« pravi Doles.

Turizem za vse letne čase

Potrebe po širjenju množičnega turizma na Blokah ne vidijo, imajo pa možnost manjši turistični ponudniki. Trenutno sta v ospredju  poletni turizem z Bloškim jezerom in zimski s smučarskimi teki, s primerno organizacijo pa bi turistični produkt lahko razvili v vseh letnih časih. Bloke so namreč čudovite za kolesarjenje, pohodništvo, lov, foto lov, konjski turizem … »Cel kup možnosti je, ki bi jih lahko izkoristili. Počasi postajamo prepoznavna destinacija. Z nekim pravim pristopom je možno turizem razviti v vseh letnih časih in zagotoviti nova delovna  mesta,« je prepričan župan, ki občankam, občanom, bralkam in bralcem spletnega portala Novice z Notranjske v prihajajočem letu želi obilo sreče, zdravja in uspehov. » In da ostanemo treznih glav, da bi znali izkoristiti priložnosti, ki jih imamo in ne bi zahajali v zgodbe, ki niso potrebne. Z napačnimi odločitvami lahko hitro kam zajadramo …  Bločani so bili vedno preudarni, ker jih k temu silijo naravne danosti, ne bi pa jim škodilo malo več poguma.«

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

 

Ne spreglejte

Pivški svetniki na seji o poenotenju turističnega vodenja, predšolskem varstvau in ceni komunalnih storitev

Pivški občinski svetniki so na 9. redni seji občinskega sveta uvodoma obravnavali kadrovske zadeve z …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja