Obvestilo

Obnova vodovodnega sistema v Postojni in Pivki se končuje

S skorajšnjim zaključkom leta se bliža tudi zaključek projekta obnove vodovnega sistema na območju občin Postojna in Pivka. Vsa predvidena dela potekajo v skladu z načrti in bodo zaključena v novembru, zaključek vseh del s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, pa bo januarja 2018.

Na območju občine Postojna (Sklop 1) so dela v zaključnih fazah. Na odseku Malni-pretočna celica Mačkovec se ureja trasa vodovoda v prvotno stanje. Glavnina del je opravljenih tudi na trasi Pretočna celica Mačkovec-vodohran Sovič, kjer so dela dokončana tudi na območju vojašnice ob Ljubljanski cesti v Postojni, intenzivno pa potekajo na najzahtevnejšem delu trase vodovoda od vojašnice po Poljanah in Streliški ulici do vodohrana Sovič, kjer bo izveden priklop. Že povsem izvedena je sanacija Vodohrana Sovič, trasa od VH Sovič do RO Zalog, od RO Zalog do meje z Občino Pivka ter odcep Postojna – Kremenca. Zaključen je tudi odsek Korotan – Hrašče, povezan je tudi del med Hraščami in regulacijskim objektom Zalog, kjer izvajalci opravljajo le še zaključna dela na jaških tlačnega voda kanalizacije, ki se je izvajal vzporedno z vodovodom. Na odseku cevovoda Grobišče – Rakitnik pa je cevovod položen do drevesnice Štivan, v drugi polovici oktobra se začenja izvedba del na odseku med Matenjo vasjo in drevesnico Štivan.

Tudi na območju občine Pivka (Sklop 2so dela v zaključnih fazah. Na cevovodih se izvajajo samo še v naselju Selce. Zaključek teh del bo predvidoma v novembru 2017. Prav tako pa gredo proti koncu tudi vsa zaključna dela na objektih.

Vodarni Malni in Korotan

Konec meseca septembra 2017 je bila poskusna doba obratovanja vodarne Korotan zaključena in upravljavec je že pričel distribucijo vode v omrežje. Na vodarni Malni dela potekajo z veliko intenzivnostjo. V začetku novembra 2017 je predviden pričetek poskusnega obratovanja ultrafiltracije in s tem povezanih cevovodov ter druge opreme in komunalne infrastrukture. Dela aktivno potekajo na sanaciji strehe, zaključevanju fasade ter kompletni obnovi notranjih prostorov vodarne. Sanacija zajetja 2 je zaključena, sanacija pregrade in zunanja ureditev pa sta v zaključni fazi. Predviden rok dokončanja vseh del je konec januarja 2018, skladno s potrjenim terminskim planom.

 Zaradi del nekatere manjše cestne zapore

Občina Postojna

  • predvidoma od 16. oktobra dalje zapora ceste Matenja vas – Drevesnica Štivan iz smeri Matenja vas (dostop do drevesnice je mogoč iz smeri Grobišč) –    zapora bo predvidoma do konca novembra 2017
  • popolna zapora dela ulice Poljane in Streliške ulice v Postojni – po posameznih odsekih bo zapora do konca novembra 2017

 Občina Pivka

  • zapora lokalne ceste Selce – Slavina – predvidoma do sredine novembra 2017
  • zapora javne poti v naselju Selce – predvidoma do sredine novembra 2017

 

Ne spreglejte

Defibrilator na Slivnici

Dom na Slivnici je od včeraj bogatejši za dve pridobitvi: na njegovo zunanjost so namestili …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja