Obvestilo

Podjetniški inkubator Perspektiva v leto 2024 s še okrepljenim partnerstvom in strateško naravnanostjo

Leto, ki se izteka, je Podjetniški inkubator Perspektiva, ki deluje kot mrežni inkubator in v sodelovanju z Občinami Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Postojna in Pivka soustvarja regionalno podjetniško okolje, zaznamoval s pomembnimi mejniki in razvojnimi koraki, ki prispevajo h krepitvi podjetništva v Primorsko-notranjski regiji, napovedujejo pa tudi strateško načrtovanje in razvoj podjetniških aktivnosti v prihajajočem obdobju.

Poslanstvo Podjetniškega inkubatorja Perspektiva, ki je pogosto prva izbira mladih in inovativnih podjetnikov v regiji, je prispevati k vzpostavitvi optimističnega podpornega okolja, ki bo spodbujalo ustanavljanje uspešnih novih podjetij ter prispevalo k njihovi rasti in razvoju, kar pospešuje razvoj regijskega gospodarstva.

 Učinkovita podpora mladim podjetnikom

»Po treh letih delovanja beležimo prve jasne učinke, ki potrjujejo ustreznost našega pristopa pri spodbujanju podjetništva. Vzpostavili smo sistemsko podporo za razvoj mladih in inovativnih podjetij, izvajamo organizirane in individualne programe za mlade podjetnike in jih pri tem podpiramo tudi s široko mrežo strokovnjakov, še posebej tistih, ki dobro poznajo tuje trge in pri tem podpirajo tudi člane naše skupnosti. V sodelovanju z Občinami oblikujemo finančne spodbude za razvoj inovativnih mladih podjetij, vzpostavljamo nove poslovne in proizvodne prostore za podjetnike, pristopili pa smo tudi k strateškem načrtovanju razvoja podjetništva na območju posameznih Občin. Prisotni smo v večini osnovnih in srednjih šol v regiji, kjer podpiramo tako razvoj podjetniških idej mladih kot širimo mrežo ustrezno usposobljenih učiteljev, ki bodo v prihodnje aktivni na področju podjetništva v šolah. Vse to in še več, nas vse bolj izpostavlja kot prepoznavno dobro prakso doma in v tujini, zaradi česar gostimo vse več gospodarskih in drugih delegacij, ki se želijo učiti od nas. A v največji meri smo veseli odziva naše skupnosti: štejemo že 55 podjetnikov, ki pri nas ne dobivajo le podpore pri razvoju njihove ponudbe in podjetij, ampak se v vse večji meri sami angažirajo pri razvoju naših aktivnosti. Tako imamo v naši skupnosti tudi vse več skupnih novih produktov, mreženjski dogodki so vedno izjemno obiskani, sklepa se nova poznanstva, nove priložnosti in to je pravzaprav največji užitek našega dela.« dr. Jana Nadoh Bergoč, vodja Podjetniškega inkubatorja Perspektiva

Mrežni inkubator – pomemben socialni kapital

Inkubator ponuja podporo podjetnikom v vseh fazah razvoja njihovega podjetja, še posebej pa se osredotoča na tiste, ki svojo poslovno pot šele začenjajo. Nudi široko paleto storitev in programov, ki podjetnikom pomagajo pri razvoju njihovih poslovnih idej, vstopu na tuje trge, razvoju inovativnih produktov in povezovanju z drugimi podjetniki. Ob dveh zaposlenih, ki delujeta v okviru inkubatorja kot poslovni svetovalki, so podjetnikom na voljo tudi številni strokovnjaki, v večini tudi sami podjetniki, ki s svojim znanjem in povezavami nadalje podpirajo podjetja, ki vstopajo v inkubator, še posebej, ko ti potrebujejo podporo pri vstopu na tuje trge ali na njim nepoznana področja delovanja podjetij. Mrežni inkubator tako ni le mreža poslovnih in proizvodnih prostorov, ki jih inkubator trenutno v sodelovanju s posameznimi Občinami nudi na lokacijah v Postojni, Pivki, Novi vasi in v Cerknici, pač pa mrežo sestavljajo pomemben socialni kapital, vsi tisti, ki posredno ali neposredno prispevajo k razvoju podjetnikov, ki se v inkubator vključujejo: zaposleni na Občinah, odgovorni za razvoj podjetništva, odbori za gospodarstvo v okviru posameznih Občin, uprave Občin, ki (tudi finančno) podpirajo aktivnosti inkubatorja, vodstva in zaposleni na šolah, ki nudijo podporo mladim podjetniškim skupinam in se vključujejo v programe inkubatorja, izkušeni podjetniki, ki v okviru inkubatorja delujejo kot zunanji strokovnjaki, predstavniki SPOT mreže v regiji in širše po Sloveniji, ki sodelujejo s Podjetniškim inkubatorjem Perspektiva, tuji inkubatorji in podobne organizacije, ki so del mednarodnih partnerstev inkubatorja in nenazadnje, podjetja, ki sestavljajo skupnost Podjetniškega inkubatorja Perspektiva.

V skupnost inkubatorja je torej trenutno aktivno vključenih že več kot 50 podjetnikov. Nekateri šele začenjajo svojo pot, drugi že počasi preraščajo svoje začetne cilje in širijo tako obseg in trg svoje dejavnosti kot tudi število zaposlenih, skupna pa jim je predvsem njihova zavzetost, trud, pripravljenost spopadati se s kakršnikoli izzivi, s katerimi se srečajo in vztrajnost pri tem. To je tudi edini predpogoj za vključitev v inkubator, ki ga zaposleni inkubatorja pričakujejo od podjetij, ki se želijo inkubatorju pridružiti. Kot pravi podjetniška svetovalka in vodja programov za mlade v inkubatorju, Dolores Keš: »Za nas ni pomembno, koliko podjetnik že ve, tudi če je šele začetnik, pri nas nudimo ustrezno podporo, da ga pospremimo proti oblikovanju njegovega produkta ali storitve, spoznavanju trga, oblikovanju ustreznih procesov. Je pa za nas zelo pomembno, da je podjetnik pripravljen v to vložiti ustrezno število ur in predvsem truda. Prepogosto se namreč na nas obrnejo posamezniki s sicer odličnimi, inovativnimi idejami, a ko pride do tega, da je treba te ideje spraviti v življenje, tam odpovejo.«

Kot še poudarjajo v inkubatorju, podjetje se ne izgradi čez noč, v povprečju podjetje za solidno rast šteje okrog sedem, tudi do deset let. Je pa v Sloveniji veliko najrazličnejših spodbud, ki so podjetnikom na voljo brezplačno. Tudi Podjetniški inkubator Perspektiva je del mreže SPOT Primorsko-notranjske regije, ki jo podpira javna agencija SPIRIT, v letu 2024 pa tudi Občine Primorsko-notranjske regije

Tudi v prihodnjem letu deset tisočakov za najboljšo poslovno idejo

Tudi v letu 2024 bo ekipa Podjetniškega inkubatorja Perspektiva nadaljevala zastavljeno pot. Že v januarju napovedujejo objavo novega programa Biznis in PIP, v okviru katerega bodo v sodelovanju z Občinami Ilirska Bistrica, Loška dolina, Cerknica, Postojna in Pivka podelile nagrade v vrednosti 10.000 eur za najboljšo poslovno idejo. Program je namenjen mladim podjetnikom, ki bodo v okviru programa imeli priložnost za intenziven razvoj svojih produktov oz. storitev, najboljši pa bodo tudi nagrajeni. Poleg navedenega programa bo zaživel tudi nov program Migrants in Business, namenjen migrantom in tujim podjetnikom, ki vstopajo v naše okolje in želijo raziskati priložnost za ustanovitev svojih podjetij v tujem okolju. Nadaljevali bodo z aktivnostmi za mlade in njihovih učiteljev, v okviru katerih bodo raziskovali priložnosti z izkoriščanjem nanotehnologij, še naprej bodo širili svojo mentorsko mrežo in raziskovali možnosti za sodelovanja z že uveljavljenimi podjetji, med katerimi je kar nekaj takih, ki so že izrazili interes za rešitve, ki jih ponujajo člani skupnosti PIP. Seveda pa največjo rast pričakujejo med samimi podjetniki, o čemer bomo kaj kmalu poročali tudi v medijih.

Besedilo in foto: Podjetniški inkubator Perspektiva

Ne spreglejte

Pivški svetniki na seji o poenotenju turističnega vodenja, predšolskem varstvau in ceni komunalnih storitev

Pivški občinski svetniki so na 9. redni seji občinskega sveta uvodoma obravnavali kadrovske zadeve z …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja