Obvestilo

Postojna: nove kolesarske poti – korak bliže trajnostni mobilnosti

V sklopu praznovanje občinskega praznika so v Postojni včeraj z odprtjem enega  novih kolesarskih odsekov v Zalogu sklenili projekt ureditve kolesarskih poti na trasah Postojna – Hruševje – Grobišče – Zalog. Obenem so odprli tudi postajališče za avtodome ob Centru trajnostne mobilnosti v Postojni.  

Štirje odseki v skupni dolžini 10,45 kilometra, od tega je 7,39 kilometra novogradenj in 3,06 kilometra urejenih obstoječih povezav, povezujejo Postojno z okoliškimi naselji. To je tudi prvi korak k povezovanju kolesarskih poti s sosednjimi občinami ter uresničevanje sprejete Celostne prometne strategije z naslova dnevne mobilnosti s kolesom.

Boljša varnost kolesarjev in spodbuda h kolesarjenju

»Kolesarka Postojna-Grobišče-Hrušče-Zalog je projekt, ki traja že od leta 2016. Zelo ponosni smo, da se je investicija danes zaključila. Projekt smo financirali v sklopu dogovora za razvoj regij in zanj pridobili 2,1 mio evrov evropskega denarja, medtem ko celotna vrednost projekta znaša 3,9 mio eur,« je ob odprtju povedala Maja Piškur, koordinatorica projektov. Nova kolesarka izboljšuje varnost kolesarjev ter ločuje kolesarske površine od prometnih. Občina Postojna si namreč prizadeva, da bi s tovrstno infrastrukturo spodbudili več ljudi k uporabi koles in trajnostnih načinov mobilnosti.

Zahtevno pridobivanje zemljišč»Projekt kolesarskih povezav je bil eden zahtevnejših projektov, ki smo jih v zadnjem obdobju izvajali, s sodelavci smo mu namenili pet let. Zahteven je bil predvsem z vidika pridobivanja lastništva zemljišč, po katerih poteka trasa in se zato na tem mestu zahvaljujem vsem, ki so nam to pravzaprav omogočili. S kolesarskimi povezavami v naši občini bomo zagotovo nadaljevali, spodbuda za to smo kolesarji, ki nas je vse več in vse raje sedemo na kolo, v svojem prostem času oziroma zavestno, ker se zavedamo pozitivnih učinkov tovrstne trajnostne mobilnosti« je v svojem nagovoru napovedal župan Igor Marentič. 

Center trajnostne mobilnosti – vsestranska pomoč občanom

Zavezanost Občine Postojna k trajnostni mobilnosti, ki vlaga veliko pozornosti v izgradnjo trajnostne infrastrukture ter storitev, je pohvalil in izpostavil tudi vodja Centra trajnostne mobilnosti v Postojni Miha Juvan: »Izkušnje nas učijo, da je kvalitetna infrastruktura pomembna, a še bolj pomembno je, da jo uporabniki sprejmejo in uporabljajo. In Center trajnostne mobilnosti ima nalogo da občanom in obiskovalcem približa možnosti trajnostnih potovanj v občini in širše. Ponuja informiranje o trajnostnih potovanjih, možnost nakupa za sistem za izposoje javnih koles, vzdržuje sistem javnih koles, ponuja kolesarski servis , izvaja dogodke za ozaveščanje in popularizacijo trajnostnega življenjskega stila, Izvaja dejavnosti z mladimi, izvaja ankete in povezuje deležnike na področju mobilnosti, kolesarstva, mladih ter drugih sorodnih področij.«

Junior ambasadorji trajnostne mobilnosti

V želji, da se vzgoja oziroma poistovetenje s trajnostnimi načini mobilnosti prične že pri mlajših uporabnikih, je bila na pobudo Mladinskega centra Postojna, v okviru otroških občinskih svetov, sprejeta ideja o vzpostavitvi občinskih junior ambasadorjev tajnostne mobilnosti, ki delujejo na vseh treh osnovnih šolah v občini. Ambasadorji s svojim zgledom in aktivnostmi spodbujajo trajnostne prihode v šole, širijo zavedanje o tej problematiki in proaktivno razmišljajo o njej.

Junior ambasadorji trajnostne mobilnosti na OŠ Antona Globočnika, sedmošolci Martin Geržel, Nia Sajovic, Sara Mitrev, šestošolca Matija Penko in Vita Uljan ter petošolec Uroš Vodopivec, pod vodstvom mentorice Andreje Penko, so v ta namen pripravili tudi promocijsko igro, ki spodbuja učence k trajnostnemu načinu prihajanja v šolo. Po novem odseku kolesarske steze Zalog – Grobišče so se prvi simbolično zapeljali dijaki Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna ter predstavnika Društva paraplegikov.

Novo postajališče za avtodome

Današnji dogodek je Občina Postojna izkoristila tudi za odprtje novega postajališča za avtodome, ki se na nahaja v Postojni, pri  Centru trajnostne mobilnosti. Kot je povedala vodja projektne pisarne Maja Piškur, je na postajališču na voljo šest parkirnih mest za avtodome, urejena je vsa infrastruktura (izpust, voda, elektrika) ter vzpostavljen avtomatski sistem plačila parkiranja. Novo urejeno parkirišče za avtodome je bilo v celoti financirano s sredstvi občinskega proračuna. »Občina Postojna se je s celostno prometno strategijo, ki smo jo sprejeli 2017, zavezala k izvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti, tako infrastrukturnih kot mehkih, spremljajočih, in te investicije so zagotovo na poti do brezogljičnega mesta Postojna,« je še dejala Piškurjeva.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Stoletje Godbe Cerknica v fotografskem objektivu

V Galeriji Krpan so sinoči odprli pregledno fotografsko razstavo, posvečeno stoletnici Godbe Cerknica, ki je …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja