Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Postojna: s prizidkom nad prostorsko stisko v šolah

V Postojni so včeraj začeli gradnjo prizidka Osnovne šole Antona Globočnika. Postavljeni so prvi metri zaščitne ograje, pripeljali pa so tudi že prvi tovornjaki. Izvajalec jel je podjetje Kolektor Koling, d.o.o., končana pa naj bi bila avgusta prihodnje leto.

Prostorska stiska na obeh osnovnih šolah v Postojni in projekcije vpisa na osnovni šoli v naslednjih petih letih  sta narekovali gradnjo prizidka eni od osnovnih šol ali pa novo tretjo osnovno šolo v Postojni. Strokovne službe občine so se po temeljitem premisleku zaradi ustreznega prostora, ki omogoča gradnjo, odločile za prizidek k Osnovni šoli Antona Globočnika. Z rekonstrukcijo in dozidavo bo povečana zmogljivost šole in izboljšana kakovost dela in bivanja v objektu.

Nove površine

Novih uporabnih površin bo 2.729 m2 (obstoječih prostorov je 5.627 m2), obnovili pa bomo še približno 600 m2 površin (obstoječa delilna kuhinja, jedilnica, zbornica …)

Zgrajena bo nova, jedilnica, sedem predmetnih učilnic, dve veliki učilnici, dve mali učilnici, večnamenska dvorana, zbornica ter ustrezno število garderob, kabinetov in sanitarij. Pomembna pridobitev je predvsem nova kuhinja, ki bo z vsemi spremljevalnimi prostori urejena v novem traktu, imela kapaciteto 1200 kosil za obe osnovni šoli v Postojni.

Rekonstrukcija v obstoječem objektu šole pa obsega prilagoditev komunikacije po objektu in notranjo preureditev prostorov zaradi dozidave ter ureditev novega vhoda v obstoječem objektu. Tako prizidek kot obstoječi prostori bodo med sabo povezani s stopniščem in dvigalom.

Zagotovljeni bodo ločeni in funkcionalni vhodi

Z rekonstrukcijo in dozidavo bodo urejeni vhodi za vsako triletje, zaposlene in kuhinjo posebej. Na severnem delu pri obstoječem glavnem vhodu bo v pritličju dozidan nov vhodni del ter zunanje sanitarije, v nadstropju nad obstoječim glavnim vhodom bo dozidana pisarna, obstoječi prostori okoli vhoda pa bodo prilagojeni na novo funkcionalno ureditev.

Vhod za prvo triado ostane obstoječ v JZ traktu šole. V ta del šole z dozidavo in rekonstrukcijo ne bo posegov, prav tako ne bo sprememb pri vhodu za obiskovalce prireditev v telovadnici in sami telovadnici.

Na mestu sedanjega servisnega vhoda v kuhinjo in kuhinje bosta urejena nov vhod za drugo triado z garderobami in združen vhod za zaposlene in obiskovalce telovadnice (rekreativna uporaba). Urejen bo kontroliran dostop v posamezne dele objekta.

Vhod za tretjo triado s pripadajočimi garderobami bo urejen v komunikacijskem vozlišču med obstoječim in dozidanim delom  šole.

Hkrati z rekonstrukcijo in dozidavo objekta bo urejena tudi okolica, kar zavzema prestavitev obstoječih kanalizacijskih vodov, preureditev igrišč in zelenih površin, preureditev parkirišč in ureditev gospodarskega dvorišča z južne strani kompleksa. Ločena bo tudi funkcionalna ureditev prometa, saj bo gospodarsko dvorišče ločeno.

Financiranje

Celotna investicija skupaj z opremo je ocenjena na 6.200.000 €, predvideni viri financiranja so proračun občine, EKO sklad in sredstva države, ki jih lahko občine v skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin koristijo za vlaganja za razvoj infrastrukture (povratna in nepovratna sredstva). Vsa dela morajo biti dokončana v avgustu 2020, tako da bodo z začetkom šolskega leta 2020/21 novi prostori že v uporabi.

Postojna.si/Uredništvo NzN

Ne spreglejte

SeneCura dobila zeleno luč tudi za pričetek gradnje doma za starejše občane v Pivki

„Kot investitorji smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje za začetek gradnje doma za starejše občane v …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja