Obvestilo

Primorsko-notranjsko gospodarstvo v letu 2022 poslovalo uspešno

Tako družbe primorsko-notranjske regije kot samostojni podjetniki so v letu 2022 poslovali uspešno, je na novinarski konferenci uvodoma poudarila Larisa Benassi, vodja postojnske izpostave Ajpesa (na fotografiji). »Leto so družbe zaključile z neto čistim dobičkom v višini 90, 259 mio evrov. Rezultat je za 18 % višji v primerjavi z rezultati poslovanja družb, ki so predložile podatke iz letnih poročil za leto 2021. Rast dobička je večja kot na ravni Slovenije, kjer se je dobiček v povprečju zvišal za 7 %.« Visoka inflacija je sicer nekoliko okrnila rezultate, vendar so na Ajpesu glede poslovanja družb v regiji v letu 2023 kljub temu optimistični.  

Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2022 na območju primorsko-notranjske regije novoustanovljenih 54 družb, izbrisanih pa 28 družb. Nad 6 družbami je bil med letom 2022 uveden insolvenčni postopek. Na uspešnost poslovanja gospodarstva v primorsko-notranjski regiji so najbolj vplivale srednje družbe, ki so ustvarile 41 % vsega neto čistega dobička regije. Pomemben vpliv so imele tudi majhne družbe, ki so ustvarile 28 % vsega dobička in največ neto dodane vrednosti ter zaposlovale skoraj tretjino vseh delavcev. Sledijo jim velike družbe, ki so ustvarile 20 % neto čistega dobička. Največ čiste izgube pa so pridelale srednje družbe, kar 44 %. Čisti dobiček nad 500.000 evrov je zabeležilo 34 družb, čisto izgubo, večjo od 500.000 evrov, sta ugotovili dve družbi, regije.

Nadpovprečna izvozna usmerjenost družb v regiji

Na Ajpesu ugotavljajo, da je gospodarstvo regije dolgoročno manj zadolženo kot republiško. Družbe so v letu 2022 ustvarile 1 milijardo 980 milijonov evrov prihodkov in izkazale 1 milijardo 873 milijonov evrov odhodkov.  V primerjavi s slovenskim gospodarstvom so družbe v regiji še vedno nadpovprečno izvozno usmerjene. Najpomembnejši trg predstavljajo države Evropske unije, sledijo tretje države. Največ prihodkov in hkrati odhodkov (več kot polovico vseh) so zabeležile družbe iz predelovalnih dejavnosti, z vidika občin pa družbe iz občine Postojna. Največ čistega dobička oziroma 61 milijonov evrov ali 60 % vsega je bilo ustvarjenega pri družbah s področja predelovalnih dejavnosti. Pomembnejši sta še področji trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti.

Predzadnje mesto po neto dodani vrednosti in odlično šesto po rasti dobička

Tako po številu družb kot po ustvarjeni neto dodani vrednosti in ugotovljenem neto čistem dobičku spada regija med manjše, uvršča se na predzadnje 11. mesto v republiškem gospodarstvu, vendar zaseda 6. mesto med regijami po rasti dobička. Na ustvarjen neto čisti dobiček regije v letu 2022 so najbolj vplivale družbe v občini Postojna, ki so ustvarile 31 milijonov evrov neto čistega dobička. Sledijo družbe občine Ilirska Bistrica, z 19 milijoni evrov. Družbe občine Cerknica so pristale na 3. mestu in leto zaključile s 17 milijoni evrov. Neto čisti dobiček so v letu 2022 zabeležile vse občine. Tudi največ dodane vrednosti je bilo ustvarjene v družbah občine Postojna, 154 milijonov evrov. Med področji dejavnosti pa po ustvarjeni dodani vrednosti najbolj izstopa področje predelovalnih dejavnosti z 283 milijoni evrov.

Bruto plače višje, a še vedno pod republiškim povprečjem

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri družbah v regiji se je v primerjavi z letom 2021 zvišala za 115 evrov, znašala je 1.799 evrov, ampak še vedno za 12 % zaostaja za republiškim povprečjem.

Espeji z nekoliko slabšim rezultatom kot lani

Samostojni podjetniki posamezniki v primorsko-notranjski regiji so poslovanje v letu 2022 zaključili s pozitivnim poslovnim izidom. Ugotovili so neto podjetnikov dohodek v višini 10 milijonov 719 tisoč evrov. Rezultate so v primerjavi z letom 2021 poslabšali za 2 %.

Podjetniki v primorsko-notranjski regiji so ob koncu 2022 izkazali 97 milijonov evrov sredstev, to je 9 % več kakor leto poprej. Premoženje podjetnikov se je glede na rast cen življenjskih potrebščin (10,3 %) realno zmanjšalo. Podjetniki so v letu 2022 ustvarili 149 milijonov evrov prihodkov in izkazali 139 milijonov evrov odhodkov. Največ prihodkov kot tudi odhodkov so zabeležili podjetniki iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Z vidika občin pa največ prihodkov in odhodkov izkazujejo podjetniki iz občine Postojna.

Najuspešnejši postojnski podjetniki

Na ustvarjen neto podjetnikov dohodek regije v letu 2022 so najbolj vplivali podjetniki v občini Postojna, ki so tudi najštevilčnejši. Ti so s 3,5 milijoni evrov prehiteli podjetnike občine Ilirska Bistrica, ki so ustvarili 2,5 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka. Vse občine so poslovale pozitivno.

Povprečna bruto plača na zaposlenega pri podjetnikih v regiji je znašala 1.310 evrov in se je v letu 2022 povečala za 97 evrov. Še vedno pa precej zaostaja za povprečno plačo zaposlenih v gospodarskih družbah regije, ki znaša 1.799 evrov, vendar le malo za povprečno plačo zaposlenih pri podjetnikih na ravni republike, ki znaša 1.337 evrov.

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen

Ne spreglejte

Bliža se Furmanski praznik v Postojni!

V organizaciji Turističnega društva Postojna bo v nedeljo, 7. julija 2024, v Parku Postojnska jama …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja