Obvestilo

Projekt Predjama Sustainable – uvod v trajnostno mobilnost na Postojnskem

Projekt, usmerjen v upravljanje trajnostne mobilnosti na turistični lokaciji Predjama, podpirajo Islandija, Lithenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in pripadajoča slovenska udeležba. Skupna vrednost projekta znaša 639.847,42 eur. Delež Občine Postojna, ki je 100% financiran, znaša 404.493,61 eur.

Govorniki, ki so na današnjem dogodku predstavili projekt in njegove učinke so bili župan Občine Postojna Igor Marentič, vodja projekta na Občini Postojna Maja Piškur, vodja projekta s strani Postojnske jame d.d. Ksenija Dvorščak in predstavnik Inštituta za politike prostora Urban Jeriha. Preko oddaljenega dostopa pa so zbrane nagovorili tudi norveški partnerji.

Projekt je dobil širše razsežnosti

Kot so se strinjali partnerji, je bil sicer projekt resda vzpostavljen z namenom ključne problematike, prometne prenasičenosti in upravljanja s turistično ponudbo, na območju priljubljene turistične lokacije Predjama, vendarle pa je projekt izkazal širše učinke in dosežke, ki se implementirajo na več področjih okrepljenega sodelovanja med lokalnimi deležniki.

V okviru spodbud za trajnostni prihod v Predjamo so bile s strani partnerjev uresničene številne aktivnosti.

Občina Postojna je v okviru projekta označila in uredila kolesarsko in pešpot, ki vodi do Predjame, uredila novo avtobusno postajo, parkirišče ter postajališče za avtodome na Prepihu, skupaj z OE Turizem (Zavod Znanje Postojna) vzpostavila digitalni zemljevid Postojna connect, ob viških turistične sezone zagotovila brezplačni shuttle prevoz, vzpostavila drugo linijo avtobusnega prevoza Furman, zavzela za povezovanje lokalnih deležnikov, vzpostavila delovno skupino, poskrbela za izmenjavo dobrih praks med Slovenijo in Norveško, izoblikovala ključni strateški dokument – mobilnostni načrt, implementirala dodatne ukrepe mobilnostnega načrta, ki dodatno prispevajo k urejanju prometa v Postojni in Predjami.

Spodbude k uporabi organiziranega in javnega prevoza

Postojnska jama d.d. se je v okviru projekta osredotočila na spodbujanje trajnostnih oblik mobilnost in vpliv na spreminjanje navad obiskovalcev. V okviru projektnih aktivnosti, ki se bodo nadaljevale tudi po izteku projektnega obdobja, so izdelali motivacijski videoposnetek, ki spodbuja obiskovalce k organiziranemu in javnemu prevozu, na družbenih omrežjih vzpostavili odmevne kampanje in oglase, uredili novo avtobusno postajališče Postojnska jama, vzpostavili sodelovanje s Slovenskimi železnicami in Avtobusno postajo Ljubljana in izoblikovali skupno paketno ponudbo, turistično destinacijo opremili z interaktivnimi zasloni, ki obveščajo in informirajo obiskovalca o možnostih prevoza in dostopnosti do Predjame.

Mobilnostni načrt Postojna – Predjama

Ključna naloga Inštituta za politiko prostora je bila zasnova Mobilnostnega načrta Postojna – Predjama, ki zajema štirideset ukrepov oziroma načinov, ki prispevajo na omenjenem območju k trajnostnim načinom mobilnosti. Ključni cilji, h katerim so si prizadevali partnerji, tem je zasledoval tudi skrbno zastavljen mobilnostni načrt, so bili dobra izkušnja obiska, sobivanje turizma in prebivalcev ter povečanje trajnostnih prihodov za pet odstotnih točk. Glede na jasne analize in spremljanje učinkov, so bili vsi cilji že v prvem letu doseženi, v letu 2023 se je delež trajnostnih prihodov namreč povečal celo za sedem odstotnih točk.

Kot je na novinarski konferenci izpostavil župan Občine Postojna Igor Marentič: »Zaključek tega projekta nikakor ni dovršeno dejanje. Učinki in rezultati aktivnosti, ki so se razvile, vzpostavile in tudi živijo, bodo namreč dolgotrajni in pomembni tudi v prihodnje. Kljub zaključku projekta bomo namreč nadaljevali s prizadevanji, da dostop do priljubljene turistične destinacije – Predjame izjemno skrbno načrtujemo in dobro sistemsko nastavimo vso potrebno logistiko in infrastrukturo, s katero bomo zadostili trajnostni mobilnosti, obenem pa s tem omogočili tudi lokalnim prebivalcem kakovostno bivanje na tem območju. Projektni partnerji smo po svojih najboljših močeh, na podlagi analiz, strokovnih podlag in tudi trendov, upoštevali izkazane potrebe z namenom, da bi dosegli glavni učinek projekta in to je izboljšanje mobilnosti na turistični destinaciji Predjama, hkrati pa v ospredje postavili predvsem občane, ki tukaj živijo. Domačini smo namreč tisti, ki s svojim dobrim počutjem in poistovetenjem z lokalnim okoljem, dajemo našim krajem utrip in vzdušje.«

Na študijsko turo je udeležence popeljal projektni avtobus

Ena izmed ključnih projektnih aktivnosti, v želji, da bi se obiskovalci priljubljenih turističnih destinacij posluževali trajnostnih načinov mobilnosti, je bila vzpostavitev avtobusne linije, ki povezuje center mesta (železniško postajo Postojna), Postojnsko jamo in Predjamo. V obdobju trajanja projekta je bil v trajanju 140 dni zagotovljen brezplačen shuttle prevoz, poleg tega se je vzpostavila tudi dodatna, druga linija avtobusnega prevoza Furman. Po navedbah Postojnske jame d.d. se je v zadnjem letu avtobusnega prevoza poslužilo preko 35.000 obiskovalcev, kar predstavlja več kot deset odstotkov tovrstne mobilnosti, ki bi je sicer bile deležne naše ceste z avtomobili.

Udeleženci današnjega zaključnega projektnega dogodka so si v okviru študijske ture, s projektnim avtobusom, ogledali novo avtobusno postajališče Postojnska jama, avtobusno postajališče Prepih, parkirišče in postajališče za avtodome Prepih.

Utrip lokalnega vodenja, način nagovora in spodbud k uporabi trajnostnih oblik mobilnosti, pristope in zgodbe, ki so jih deležni obiskovalci naših turističnih znamenitosti in ponudbe, pa tudi vlogo Turistično informativnega centra, za katerega skrbi OE Turizem, Zavod Znanje Postojna, je udeležencem predstavila turistična informatorka na OE Turizem, Snežana Simić.

Turistično informativni center spodbuja tajnostni način mobilnosti v destinaciji

Da je za obiskovalce dostop do Predjame v mesecih, ko ni na razpolago shuttle prevoza, včasih lahko logistični izziv, se turistični delavci dobro zavedajo. Obenem se v glavni sezoni na tem območju zaradi povečanega obiska soočamo z zastoji, gnečo, nedelujočim prometnim režimom in nezadovoljnimi domačini.

Vloga Turistično informativnega centra je zato predvsem pri promociji trajnostnega načina mobilnosti v destinaciji. Skupaj s prevozniki (avtobusni prevoz, železniška postaja), hotelirji, sobodajalci, gostinci in ostalimi ponudniki, Visit Postojna/ OE Turizem (Zavod Znanje Postojna) gostom nudi informacije o prevozih, kot tudi o kolesarskih poteh, možnosti izposoje koles,  brezplačne zemljevide…

Kot navaja turistična informatorka Snežana Simić »pred prihodom lahko obiskovalci dobijo vse potrebne informacije že na spletnih straneh, v pisni in telefonski komunikaciji skupaj s povezavami do spletnih strani ali aplikacij ter socialnih omrežij. V našem centru gostom predstavimo naša skupna prizadevanja o varovanju naravne in kulturne dediščine in potrebno je  priznati, da so njihove reakcije vselej pozitivne, vedno zelo spodbujajoče in izkažejo podporo z uporabo eno od predlaganih oblik mobilnosti. Tujci so osveščeni in poznajo prizadevanja Slovenije za trajnostno destinacijo zato takšen ukrepe od nas tudi pričakujejo. Sicer pa skozi celo leto pri organizaciji izletov ali ogledov goste vabimo, da uporabijo javni prevoz, soorganiziramo dogodke ali delavnice, kjer spodbujamo k uporabi trajnostnih načinov mobilnosti tudi šolarje, dijake, upokojence in ostale zainteresirane občane.«

Na Prepihu je novo parkirišče in postajališče za avtodome

V sklopu projekta Predjama Sustainable je na novo urejeno tudi parkirišče in postajališče za avtodome na Prepihu, ki je bilo v okviru današnje študijske ture tudi uradno predano namenu.

Postajališče je z avtobusno linijo povezano do območja Predjame in centra mesta. Na Prepihu je vzpostavljena tudi nova avtobusna postaja, na kateri so predstavljene možnosti trajnostnih povezav do turistične destinacije Predjama. Prav tako je na Prepihu izhodišče za kolesarsko in pešpot, ki vodi do Predjame in je tako poskrbljeno za okolju prijazen dostop do destinacije.

Na parkirišču so štiri mesta namenjena avtodomom, dvanajst parkirišč pa je za avtomobile. Urejena je tudi vsa potrebna infrastruktura, voda, elektrika ter izpust odpadnih voda. Vzpostavljen je avtomatski sistem plačila parkiranja. Novo urejeno parkirišče za avtodome na Prepihu je bilo financirano iz evropskih sredstev in sicer v višini 190.000 eurov.

Občina Postojna / Uredništvo NzN

Foto atelje Postojna

 

 

 

Ne spreglejte

Stoletje Godbe Cerknica v fotografskem objektivu

V Galeriji Krpan so sinoči odprli pregledno fotografsko razstavo, posvečeno stoletnici Godbe Cerknica, ki je …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja