Postojnska jama Triglav
Obvestilo

V Pivki širijo IOC Neverke

Občinski svet Občine Pivka je podal soglasje k nakupu zemljišč za širitev Industrijske cone v Neverkah in izgradnji podjetniškega inkubatorja za proizvodne dejavnosti

Občinski svet Občine Pivka je na četrtkovi seji sprejel sklep, s katerim je podal soglasje k nakupu zemljišč za širitev industrijske cone Neverke in za potrebe izgradnje podjetniškega inkubatorja v skupni izmeri 20.724 m2.

Trenutno že poteka izdelava idejne zasnove ureditve komunalne in prometne infrastrukture ter Načrta za parcelacijo zemljišč.

Občina Pivka bo na podlagi podpisanega Dogovora o razvoju regij, za izvedbo projektov pridobila 2,54 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Namenili ga bodo širitvi industrijsko-obrtne cone Neverke, izgradnji podjetniškega inkubatorja, ureditvi območja za pretovor pri Rampi  ter izgradnji kolesarskih stez v Pivki in na odsekih med Pivko in Košano ter Pivko in Parjami.

V IOC Neverke bodo zgradili nov podjetniški inkubator za proizvodne dejavnosti, v katerem bodo lahko mladi podjetniki, s svojim stroji izvajali različne proizvodne dejavnosti. Podjetjem na začetku poslovne poti tako ne bo treba investirati v nakup zemljišč in gradnjo proizvodnih prostorov, pač pa se bodo lahko nemudoma posvetili le svoji dejavnosti. Po preteku petletne dobe delovanja, bodo imela podjetja možnost širitve svojega delovanja na novo urejenih zemljiščih v IOC Neverke. V novem objektu skupne površine 800 kvadratnih metrov, bo na voljo šest enot za delovanje podjetnikov ter skupni prostori, kot so pisarne, sejna soba, predavalnica  ipd.

V inkubatorju bo mladim podjetnikom na voljo mentorska pomoč in znanja s področja podjetništva, trženja in drugih veščin, prav tako pa bo mogoče sodelovanje s katerim od že uveljavljenih delujočih podjetij na območju industrijske cone.  Vrednost projekta je ocenjena na 1.121.775 evrov (z DDV), projekt pa bo predvidoma v celoti dokončan do leta 2020.

Na podlagi izkazanega interesa podjetij za nove investicije, bo Občina na območju obstoječe industrijsko-obrtne cone Neverke, že v letošnjem letu odkupila zemljišča in v naslednjem letu pričela z urejanjem komunalne infrastrukture, s katero bo mogoča izraba novih zemljišč v obsegu približno 30.000 kvadratnih metrov, za namene gradnje novih proizvodnih zmogljivosti. V sklopu projekta bo tako urejena nova dovozna cesta, vsa potrebna kanalizacija, vključno z elektro in komunikacijsko infrastrukturo ter nova čistilna naprava.

Poleg širitve IOC Neverke, je v projektu zajeta tudi ureditev pretovorno-manipulacijskih površin na t.i. območju Rampe, kjer se nahaja že obstoječi železniški industrijski tir. Z izvedbo dodatnega tira k obstoječemu, bodo nastale nove možnosti za pretovor surovin v neposredni bližini IOC Neverke, s tem pa se bo zmanjšal tovorni promet med IOC Neverke in Pivko, izjemno se bo izboljšala varnost v cestnem prometu in znižala obremenitev okolja s hrupom. Ocenjena vrednost celotnega projekta znaša 1,5 milijona evrov (z DDV), dokončan pa bo v letu 2021.

Boštjan Glažar

Foto: Simon Avsec

  • SKICA PARCELACIJE

  • IZ PROJEKTA

Ne spreglejte

12. Dan za spremembe – Premagajmo osamljenost

aprila 2021 se bo pričela vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja