Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Za regijski premik naprej

V Pivki je pod okriljem Regionalne razvojne agencije Zeleni kras začel delovati Center za inovativnost in razvoj. Njegov cilj je ustanovam, podjetjem in posameznikom pomagati pri ustvarjanju obetavnejše prihodnosti. S tem sistematično pristopajo k dvigovanju stopnje inovativnosti in razvoja v Primorsko-notranjski regiji.

»Inovativnost ne pomeni nujno revolucije. Pomeni le, da smo sposobni razmišljati izven ustaljenih okvirjev. Ne moremo le sedeti in čakati, da bo nekaj naredil nekdo drug,« pravi Jana Nadoh Bergoč. Z Marinko Petrc skupaj vodita delovanje centra in obe sta prepričani, da je v regiji dovolj posameznikov, malih in večjih podjetij, institucij, zavodov, nevladnih organizacij in drugih, ki so sposobni na prihodnost pogledati širše.

Razvojno miselnost bi radi v Centru za inovativnost in razvoj vpeljali na vsa področja družbenega delovanja, še posebno pa si želijo razvoja inovacij (izdelkov, storitev in procesov), ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja.

Regija potrebuje inovativnost

Za zdaj nove načine razmišljanja in delovanja spodbujajo s svetovanjem, usposabljanji (na področju trženja) in delavnicami, ogledi dobrih praks, podporo pri pridobivanju finančnih virov, vodenju in izvajanju različnih projektov, sodelovanju v mednarodnih mrežah in vzpostavljanju povezav med različnimi partnerji, kot so raziskovalne organizacije, podjetja, samostojni inovatorji in drugi. Poudarjajo pomen vitkega poslovanja in povezovanja z drugimi. Razmišljajo tudi o možnosti vzpostavitve regionalnega coworking centra, skupnih prostorov za različne ustvarjalce in podjetnike.

Urban Birsa, direktor podjetja ORO 3 CNC, je eden od regionalnih podjetnikov, ki z RRA Zeleni kras večkrat sodeluje in pozdravlja tudi idejo Centra za inovativnost in razvoj. »Saj ne govorimo o kakšni Silicijevi dolini, bolj gre za to, da podjetja vidijo prihodnost v tem, kar delajo, pa naj gre za lesno industrijo, turizem ali kaj drugega. Lahko delamo le tisto, kar mislimo, da znamo, a to ni zadosti. Gledati moramo na to, kaj se še da narediti, da bomo imeli v prihodnosti od tega več, večjo dodano vrednost.«

Od letošnjega junija je Center za razvoj in inovacije vpisan v evidenco raziskovalnih in razvojnih organizacij, kar mu pri prijavi projektov na različne razpise prinaša nekaj prednosti. Prav tako je prednost v organizacijskih sposobnosti ljudi v centru, ki pripomorejo zamisel pripeljati do izvedbe.

Zato lahko najbolj pomagajo tistim, ki imajo pobude in poznajo svoje dolgoročne cilje, le pot do njih jim dela težave. »Ljudje si inovacije pogosto predstavljajo ozko, kot preboj nekega izdelka na trg, a v ozadju je bolj ideja o progresivnem razmišljanju, pogledu »čez planke«, vse do naših vrednot in razmišljanja o tem, kam gremo in kakšen svet soustvarjamo,« pravi Jana Nadoh Bergoč.

Vrata so odprta

Center za inovativnost in razvoj so razvili v okviru projekta Smart Inno, ki ga je financirala Evropska skupnost (program IPA Adriatic). Najprej so  pristopili k orodjarjem, ki  so jih prepoznali kot eno od panog v regiji z dobrimi možnostmi, da kot skupina naredijo razvojni korak naprej.

»Pomanjkanje usposobljenega kadra, nakup ali delitev skupne opreme in proizvodnih kapacitet, pomanjkanje znanj ali časa na področju trženja in težava pri prodoru na tuje trge,…« Tako Marinka Petrc povzame, kje orodjarji vidijo največje priložnosti za sodelovanje. Prav z boljšim medsebojnim sodelovanjem, na primer skupnim centrom za usposabljanje in izobraževanje, skupnim nakupom opreme, nastopom na trgu, bi marsikaj lahko rešili, sta prepričani svetovalki, a pot do uspešnih zgodb je včasih nekoliko daljša.

V nadaljevanju bodo priložnost dobili še drugi, najprej področje turizma. Že v novembru center načrtuje 3-dnevno delavnico na temo oblikovanja inovativnih integralnih turističnih produktov v regiji, ki jo organizirajo v sodelovanju z Regijsko destinacijsko organizacijo Zeleni kras-Postojnska jama. Prav tako novembra pa so že začeli z izvedbo usposabljanje na področju trženja in prodaje. Več o tem in drugih aktualnih dejavnostih centra je objavljeno na spletni strani www.cir.si.

Predvsem si želijo, da bi se s pobudami in svojimi lastnimi potrebami nanje obračala ne le podjetja, ampak tudi različne druge organizacije in ustanove. Vrata so odprta vsem. »Lastna želja po spremembah je temeljni pogoj, da lahko do razvoja dejansko pride,« poudarjata svetovalki.

Delno bo delovanje Centra za inovativnost in razvoj odvisno od finančnih virov, ki jih bodo uspeli pridobiti. Zato se s svojim projekti že prijavljajo na razpise in se povezujejo tako z domačimi kot s tujimi uveljavljenimi podpornimi agencijami, kot so tehnološki park iz italijanskega Barija – Tecnopolis, BIC Euronova, Univerza na Dunaju, madžarska South Transdanubian Regional Innovation Agency in druge.

Urša Blejc

Vabljeni k sodelovanju

Več informacij o centru in možnostih sodelovanja najdete na spletni strani http://www.cir.si/. Vsi, ki jih sodelovanje zanima, pa se lahko obrnejo tudi na Marinko Petrc (05 721 22 33, marinka@rra-zk.si) ali Jano Nadoh Bergoč (05 721 22 48, jana@rra-zk.si) z Regionalne razvojne agencije Zeleni kras, d. o. o.

smartinno_logo adriatic-ipa

Ne spreglejte

Odobrenih 2,4 milijona evrov za kolesarsko pot Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je prejela odločitev o podpori …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja