Postojnska jama Triglav
Obvestilo

Začela se je gradnja vodovoda

Postojna – Po pridobitvi evropskih in nacionalnih sredstev se je začela rekonstrukcija dotrajanega vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka, ki bosta tako dobili sodoben in zanesljiv primarni vodovodni sistem za več naslednjih generacij občank in občanov.
Dela so se že začela na več odsekih in na več objektih, denimo, na relaciji Zalog-Pivka in na objektih vodohranov v Zalogu in na Mačkovcu. na zajetju Korotan, kjer rušijo obstoječi objekt, in v Malnih (na fotografiji), kjer so v naslednjem tednu predvidena pripravljalna dela.
V teh dneh bomo lahko spremljali začetek del tudi na Titovi in Reški cesti, dela bodo zaključena do začetka turistične sezone, na Kremenci bodo potekala med šolskimi počitnicami, na Ljubljanski cesti pa po zaključeni turistični sezoni. O potrebnih omejitvah v prometu (zapore in obvozi) ter o morebitnih motnjah v oskrbi z vodo ter o minimalnih motnjah v oskrbi s pitno vodo bodo občani sproti obveščeni.
Dodatne informacije o operativnem dogajanju bodo na voljo na spletni strani družbe Kovod (www.kovod.si) ter tudi na občinski spletni stran, kmalu pa bodo občanke in občani prejeli tudi posebne zloženke z osnovnimi informacijami o celotnem projektu ter s kontakti za vprašanja in potencialne intervencije.
Sicer pa celoten projekt izgradnje in rekonstrukcije primarnega vodovodnega omrežja obsega izgradnjo 62.288 metrov cevovodov, 6 vodohranov, 4 črpališč/prečrpališč, 2 zajetji vode, 2 vodarni, 1 pretočno celico in 1 regulacijski objekt. Pri izvedbi projekta bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 54 prebivalcev.

Financiranje projekta

Investicijska vrednost projekta z DDV znaša 36.517.765,78 evra. Upravičeni stroški v višini 28.530.293,90  evra bodo sofinancirani iz državnega proračuna Republike Slovenije, Kohezijskega sklada Evropske unije in iz proračuna obeh vključenih občin.

Foto: arhiv Kovoda

 

Ne spreglejte

Podjetje Kolektor ATP postaja Kolektorjev kompetenčni center za program hibridnih komponent

Kolektor ATP je trenutno v drugi fazi transformacije. Na osnovi investicij in že osvojenih novih …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja